Senior Rådgiver VA-teknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Geo, Vann & Miljø er en grunnpilar i Multiconsult og vi skal ytterligere styrke vår kapasitet og kompetanse til disse tjenesteområdene.

Multiconsult har et av Norges største fagmiljø innen vann og miljø, og Avdeling VA i Oslo med sine 50 medarbeidere er kraftsenteret for kompetansen. Avdelingen består av fem seksjoner, fire på hovedkontoret på Skøyen inndelt etter markedsområdene klimatilpasning, kommunalteknikk, prosess og samferdsel, og en flerfaglig VA-seksjon på Ryen.

Vår styrke ligger i kombinasjonen av spisskompetanse og tverrfaglighet. Våre rådgivere jobber i alle prosjektfaser, fra skisse- til detaljprosjekt og oppfølging i byggefase og drift. I tillegg har vi mange enfaglige kunder på tvers av forretningsområdene.

VA-seksjonen på Ryen har 11 medarbeidere og inngår i Forretningsenheten Geo, Vann og miljø. Sammen har vi et slagkraftig fagmiljø som samarbeider tett og jobber med å videreutvikle samarbeidet innen bl.a. rensing av forurenset veivann og sigevann fra deponier. VA-seksjonen har videre et tett og godt samarbeid med våre øvrige seksjoner i tverrfaglige oppdrag, som f.eks. landskapsarkitekter, veiingeniører og arealplanleggere.

 Arbeidsoppgaver

 • Vi søker etter deg som ønsker å jobbe innen følgende områder:
 •  Utarbeidelse av VA-anlegg i kommunale hoved-, område- og reguleringsplaner
 • Detaljprosjektering av ledningsanlegg inkl. teknisk infrastruktur, anbudsbeskrivelser, utredninger og kommunalteknisk rådgivning i tett dialog med våre oppdragsgivere
 • Hydraulisk- og flommodellering i 2D og 3D
 • Risikoplanlegging
 • Rådgivningstjenester innenfor vann- og avløpsrensing
 • Prosjektering av fordrøyningsløsninger for overvann i samarbeid med landskapsarkitekter
 • Utarbeidelse av tilbud
 • Rolle som fagansvarlig, prosjekteringsleder eller prosjektleder, evt kombinasjon av disse
 • Erfaring med Fastprisprosjekter og totalentrepriser er en fordel. Har du erfaring fra entreprenørbransjen, ser vi positivt på dette.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller Sivilingeniør/M. Sc innenfor tekniske fag
 • Minimum 5 års erfaring fra fagområdet VA
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Behersker de verktøy som benyttes innen prosjektering
 • Erfaring fra utarbeidelse av planer på ulike nivåer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring fra rådgivende virksomhet er en fordel, men det er ikke et absolutt krav 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og opptatt av kvalitet
 • Jobber selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsegenskaper
 • Gode vurderingsevner med hensyn til å se muligheter innenfor gitte rammer
 • Gode lytteegenskaper og liker samtidig faglige diskusjoner
 • Interesse for å dele kunnskap og bidra til utvikling av yngre medarbeidere
 • Lagspiller med fokus på troverdighet og handlekraft

Vi tilbyr

 • En sentral stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter
 • Et forretningsområde i utvikling gir store karrieremuligheter også i fremtiden
 • Være en del av et stort rådgivningsmiljø på landsbasis
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkevarenavn og et tverrfaglig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter
 • Sterkt engasjerte og motiverte medarbeidere
 • Treningsfasiliteter
 • Firmahytter

Kontaktpersoner

Tormod Pedersen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 909 35 276

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger