Senior Rådgiver Arbeidsflyt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR jobber kontinuerlig med å standardisere prosesser og verktøy for arbeidsflyter i prosjekter, som bl.a. endringshåndtering, avvikshåndtering, målebrev, registering i felt, m.m. Dette arbeidet krever kontinuerlig og proaktiv oppfølging overfor brukere i prosjektene, samt koordinering mot andre fagområder slik som dokumentstyring, kontraktoppfølging og økonomistyring

Bane NOR benytter nå en løsning for ekstern samhandling (eSAM). eSAM består av en dataflytdel (dokumentstyring) og en arbeidsflytdel. Vi søker nå vår fagekspert på arbeidsflyt. Du må ha meget god kunnskap om løsninger for arbeidsflyt i prosjekter, samt praktisk erfaring i innføring og bruk av slike løsninger.

Arbeidsoppgaver
 • Et primært ansvar for arbeidsflyter og et sekundært ansvar for dataflyt i Bane NORs prosjekter
 • Bidra til at løsningen på en effektiv måte dekker prosjektenes behov
 • Proaktiv koordinering og informasjonsutveksling mellom relevante aktører med ansvar for området arbeidsflyt (alle divisjoner og spesielt med Infrastruktur og Digitalisering og teknologi)
 • Systemansvar for eSAM arbeidsflyter, samt gjennomføre opplæring, workshops og oppfølging av prosjektene
 • Sørge for at brukerdokumentasjon og styrende dokumenter til enhver tid er oppdatert iht innførte prosesser i arbeidsflytløsningen
 • Lede brukerforum for arbeidsflyter og sørge for effektive fagnettverk for arbeidsflyter på tvers av divisjoner i Bane NOR
 • Bistå fagansvarlig dokumentstyring i den helhetlige oppfølgingen og videreutviklingen av eSAM
 • Samarbeide med fagområder slik som dokumentstyring, kontraktoppfølging og økonomistyring for å sikre at løsningen tilfredsstiller tverrfaglige behov
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å gjennomføre andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet dataflyt og arbeidsflyter, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra et eller flere større prosjekter med roller som prosjektleder, byggeleder eller prosjektstyrer/tilsvarende
 • Minimum 3 års erfaring med bruk av arbeidsflyter i prosjekter
 • Erfaring i opplæring, brukerstøtte eller innføring av arbeidsflytløsninger
 • Fordel med erfaring i bruk av eSAM Arbeidsflyt og Byggeweb Capture
 • Fordel med sertifisering innen prosjektledelse (PMI eller Prince II)
 • Kunnskap og stor interesse for prosjektstyring
 • 3-5 års høyere utdanning
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra jernbaneutbygging ses som en stor fordel.
Personlige egenskaper
 • Meget gode samarbeid- kommunikasjon og formidlingsevner
 • Interessert og proaktiv
 • Strukturert
 • Profesjonell
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver i store prosjekter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årskort for NSB

Kontaktpersoner

Bjørn Inge Toften
Telefonnummer: 95090520

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon