Senior prosjektledere

Stillingsbeskrivelse

Avinor planlegger store investeringsprosjekter de nærmeste årene innenfor bygg og anlegg. Utbyggingsenheten har det overordnede ansvaret for gjennomføring av alle bygg- og infrastrukturprosjekter i konsernet. Avdelingen er en del av drift og infrastruktur. 

Vi søker nå kvalifiserte prosjektledere til å lede utbyggingsprosjektene, med fokus på anlegg/infrastruktur.  

Som senior prosjektleder i utbygging vil du ha det daglige ansvaret for prosjektet innenfor alle prosjektets målsettinger og for oppbygging, ledelse og utvikling av prosjektorganisasjonen. I dette ligger blant annet ansvar for å implementere nødvendige strategier og styrende dokumenter som sikrer en profesjonell utvikling og styring av prosjektet.  

Som senior prosjektleder vil du rapportere til porteføljeansvarlig innenfor de enkelte områdene.  

Arbeidsoppgaver:  

 • Lede prosjektene fra idéfase til internt eierskifte  
 • Gjennomføre entreprisekontrakter, fra utarbeidelse av kontraktstrategi til sluttføring  
 • Organisere prosjektene med byggeledelse  
 • Samordne alle aktiviteter i prosjekteringsfase og gjennomføringsfase  
 • Samarbeide med interne og eksterne premissgivere  
 • Utarbeide og følge opp prosjektbudsjett og tidsplaner  
 • Gjennomføre og følge opp risikoanalyser  
 • Forestå anskaffelser iht. lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter  
 • Utarbeide og følge opp prosjektadministrative bestemmelser og rutiner, herunder SHA og KS
 • Gjennomføre og følge opp usikkerhetsanalyser
 • Risk management - gjennomføre og følge opp risikoanalyser
 • Ivareta alle krav i relevante lover og forskrifter, herunder bestemmelser knyttet til arbeidslivskriminalitet  

Kvalifikasjoner:  

 • Høyere utdanning på master- eller bachelornivå  
 • Meget god kjennskap til prosjektmetodikk  
 • God erfaring fra å lede andre personer  
 • Lang og bred erfaring fra ledelse av store komplekse anleggs-/infrastrukturprosjekter  
 • Meget god kjennskap til relevante lover og forskrifter knyttet til gjennomføring av prosjekter, herunder lov og forskrift om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften  
 • Erfaring og kunnskap innen kontraktledelse for entrepriser, tjenester og leveranser  
 • Gjennomført tilleggsutdanning i prosjektledelse  
 • Erfaring fra koordinering av fremdrift og oppfølging på store og komplekse prosjekter  
 • Erfaring fra ledelse av prosjekter gjennomført på operativ lufthavn er en fordel  
 • Relevant erfaring og dokumenterbare spesialiseringskurs vil kunne kompensere for manglende formell utdannelse.  

Personlige egenskaper:  

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert  
 • Gode lederegenskaper  
 • Etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd  
 • Analytisk, målbevisst, selvstendig, strukturert, ryddig og lojal til beslutninger  
 • God motivator med gode samarbeidsevner  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig  
 • Evne og vilje til å følge prosedyrer og arbeidsbeskrivelser 

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde  
 • Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Gode velferdsordninger

Arbeidssted kan være:  

Oslo lufthavn, Bergen lufthavn, Trondheim lufthavn, Stavanger lufthavn, Bodø lufthavn eller Tromsø lufthavn. 

Stillingen innebærer reisevirksomhet.  

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. 

Kontaktpersoner

Jan Egil Myhre
Rådgiver, Habberstad
Telefonnummer: (+47) 908 92 522
Øystein Malme
Rådgiver
Telefonnummer: 404 03 554

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger