Senior prosjektledere ved enhet Utbygging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å videreutvikle kommunens formålsbygg, og har du erfaring som prosjektleder, eller annen relevant erfaringsbakgrunn? Da kan vi tilby spennende stillinger i egen utbyggingsorganisasjon. 

Som en følge av veksten er vi på jakt etter to senior prosjektledere som brenner for å kunne bidra i utviklingen av Ullensaker kommune med fokus på tidligfase og konseptutvalgsutredning. 

 

Arbeidsoppgaver

Prosjektlederen skal ha ansvaret for gjennomføring av prosjekter i egenregi, og i samarbeid med private aktører. Typiske arbeidsoppgaver vil være: 

 • Prosjektleder/byggherre for store og mellomstore utbyggingsprosjekter, spesielt i tidligfase. 
 • Lede arbeidet med utvikling av store og mellomstore prosjekter fra initiering til og med utførelse. 
 • Delta og lede arbeidsgrupper med deltagere fra ulike interessegrupper (interne og eksterne) for å sikre gode premisser for utbyggingsprosjektene. 
 • Gjennomføre anbudskonkurranser iht Lov om offentlige anskaffelser. 

Det arbeides for tiden med å utvikle et rasjonelt prosjektstyringssystem for å sikre god kontroll og rapportering til bestillere. 

Kommunens utbyggingsprosjekter gjennomføres i to enheter/avdelinger (Utbygging og VA-Utbygging) underlagt kommunaldirektør for tekniske tjenester. 

Kommunens motto er: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling». 

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på Masternivå eller relevant høyere utdanning relatert til fagområdene bygg og anlegg, planfag 
 • Utdanningstittel: Ingeniør, sivilingeniør eller arealplanlegger/samferdselsplanlegger 
 • Erfaring fra arbeid med komplekse prosjekter 
 • Erfaring / utdanning innen prosjektledelse er en forutsetning 
 • God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig 

 

Utdanningsretning og nivå

 • Ingeniør
 • Administrasjon og ledelse
 • Ledelsesfag
 • Bygg og anlegg
 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk 
 • Proaktiv, kommunikativ og tar ansvar 
 • Fokus på helhetlige løsninger 
 • Trives med utfordringer 
 • Serviceinnstilt og god på teamarbeid 

 

Vi tilbyr

Våre ansatte tilbys medlemskap i pensjonsordning og gruppelivsforsikring, samt et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. 

 

Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Kontaktpersoner

Kirsten Sannerhaugen
Enhetsleder 92029784

Hvem er Ullensaker kommune?

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 36.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her