Senior prosjektledere til spennende byggeprosjekter på nye Evenes flystasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg kampflybase er byggherre og ansvarlig for planlegging og utbygging av Ørland flystasjon til Norges hovedbase for F-35, og Evenes flystasjon til base for Maritime patruljefly og fremskutt base for F-35.

Prosjektet skal koordinere og lede all aktivitet knyttet til planlegging og etablering for forsvarssektoren og i samarbeid med relevante myndigheter og samfunnet for øvrig.

Våre bygge-og anleggsprosjekter har et stort spenn av oppgaver. Vi har behov for å styrke prosjektorganisasjonen med 1-2 erfarne prosjektledere til utbyggingen av Evenes flystasjon.

Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år. Stillingen rapporterer til prosjektsjef bygg i kampflybase. Arbeidssted vil være Evenes i prosjektets levetid, og etter avsluttet prosjekt ved en av de øvrige lokasjonene til Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekter i samsvar med:
  • Forsvarsbyggs kvalitetssystem
  • God økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts-, kvalitets- og kontraktsstyring
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosessledelse i henhold til prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå (byggrelaterte fag). Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra prosjektledelse
 • Bred erfaring fra og kjennskap til bygg- og anleggsbransjen
 • Ønskelig med utdanning på masternivå
 • Ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse og økonomi
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/ NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Selvstendig
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne
 • Resultatorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som prosjektleder (kode 1113) fra kr. 695 500,- til kr. 826 000,-. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Annet

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

John Ommund Syvertsen
Telefonnummer: (+47) 474 63 092
Kenneth Tollefsen
Telefonnummer: (+47) 909 99 806

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger