Senior prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Motiveres du av å jobbe med et unikt samfunnsoppdrag vi kan bli først i verden med å klare? Har du erfaring med å ta konsept fra ide til virkelighet i et komplekst miljø av sterke interessenter og bevegelige rammebetingelser?  Da er du kanskje den senior prosjektlederen vi søker.  

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en etat under Nærings og fiskeridepartementet med en tydelig og samfunnsviktig oppgave. Vi skal bygge ned arven etter Norges atomforskningsprogram og implementere løsninger for oppbevaring av radioaktivt avfall.  

Vi søker nå en senior prosjektleder for arbeidet med å lokalisere anlegget for permanent oppbevaring av radioaktivt avfall.

NND praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Vi ønsker kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Arbeidsoppgaver

Stillingens formål - Viktigste arbeidsmål:

 • Hovedfokus til denne prosjektlederen vil i de første årene være lokalisering, med ansvaret for å utvikle et prosjektmandat, prosjektorganisere og lede et prosjekt for lokalisering av mellomlagre for radioaktivt avfall og brukt brensel.
 • Prosjektleder skal videre bidra til å etablere prosess og mandat for lokalisering av et anlegg for permanent oppbevaring av radioaktivt avfall og brukt brensel. Stillingen vil også være en viktig faglig støtte til prosjekteier i møter med interessenter som f.eks. i folkemøter, møter med vertskommuner, regulering og tilsynsmyndigheter.
 • Det kreves god kompetanse på prosjektledelse, regulering, konsekvensutredning og kommunikasjon. Det er en fordel med kompetanse innen tekniske fag som geologi og byggteknikk.
 • Prosjektleder vil de først årene rapportere faglig til prosjekteier lokalisering, sektordirektør kommunikasjon. Når aktuell lokasjon er valgt og prosjektet går over i etableringsfasen vil stillingen faglig rapportere til sektor teknisk.

Ansvarsområde(r):

 • Ansvar for leveranser og kvaliteten i eget prosjekt
 • Ansvar for prosjektmandatet – utarbeide og oppdatere
 • Ansvar for prosjektstyringsplan og oppdatering av denne
 • Ansvar for å bygge et effektivt prosjektteam og samarbeid med eksterne og interne bidragsytere
 • Ansvar for rapportering fra prosjektet
 • Bidra inn i arbeidet med utvikling av rutiner og prosesser som sikrer god prosjekt- og porteføljestyring

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære: 

 • Etablere, levere og rapportere på prosjekt lokalisering etter gjeldende prosjektmodell
 • Planlegge og gjennomføre gode prosjektoppstarter
 • Sikre rett bemanning av prosjektenes ulike faser
 • Allokere riktige oppgaver til riktige ressurser
 • Oppfølging av prosjektdeltakere og gi veiledning
 • Administrere og styre prosjekt i henhold til tid, kvalitet og budsjett
 • Bidra til å etablere NND sitt prosjektstyringssystem
 • Gjennomføre kontrahering av anskaffelser og sikre at disse følges
 • Kvalitetsoppfølging før, under og etter prosjekter
 • Overlevere prosjektet til oppdragsgiver

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering): 

 • Høyere utdanning (høyskole/universitet) innenfor relevante fagområder, gjerne innen geologi og byggeteknikk
 • Sertifisert prosjektleder, gjerne innen internasjonal sertifiseringsinstans

Ferdigheter/realkompetanse: 

 • Erfaring fra å lede komplekse lokalisering- og etableringsprosjekter
 • Rollen krever solid erfaring med kommunikasjon innenfor et svært komplekst intressentmiljø
 • Solid erfaring med rollen som prosjektleder
 • Kunnskap om prosjektmodeller og oppbygging, økonomistyring og kontraktsadministrasjon

Personlige egenskaper

 • Trygg personlighet som skaper tillit også i krevende situasjoner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert, løsningsorientert og fleksibel
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Analytisk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø. Vi har en egen arrangementskomité som arrangerer faglige og sosiale sammenkomster
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn baseres på stillingskode seniorrådgiver: lønnstrinn 60-74 (kr 543 500 - 702 100) Særskilt kvalifiserte søkere kan bli vurdert til spesialrådgiverstilling.
 • Pensjon, forsikring og boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • Støtte til trening utenfor arbeidstiden med kr 300 pr måneden

Hovedarbeidssted er NND sine lokaler i Halden. Det er også mulig, etter avtale, å jobbe hjemmefra. 

Reisevirksomhet må påregnes.

Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger. Søkere må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven og søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Nils Bøhmer
Sektordirektør teknisk
Telefonnummer: +47 900 37 517

Hvem er Norsk Nukleær Dekommisjonering?

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene, målet er 1.1.2024. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.