Senior prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Rådgivningsseksjonen har ansvaret for å bistå statlige virksomheter som leier i et kommersielt utleiemarked. Vår oppgave er å sikre at staten er en profesjonell bestiller og leietaker i dette markedet. Rådgivningsseksjonen gir råd i alle faser av prosessen knyttet til leieforholdet, ved relokalisering, inngåelse av leieavtaler eller reforhandling av eksisterende avtaler; fra innflytting til fraflytting og tilbakelevering. I tillegg er det et mål ved anskaffelse av nytt leieforhold å sikre muligheter for modernisering og fornyelse i arbeidsplassløsningene, forbedret samarbeid og effektivisering i den statlige tjenesteproduksjonen.

Til Rådgivningsseksjonen søker vi etter en målrettet prosjektleder med bygg- og eiendomsfaglig bakgrunn. Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for å gjennomføre prosjekter i henhold til avtalte rammebetingelser. Dette omfatter teamledelse, planlegging, styring og rapportering av fremdrift og avvik. Prosjektlederen fungerer som en viktig støttespiller for Statsbyggs kunder. Vedkommende må kunne foreta vurderinger av forretningsmessige og faglige problemstillinger, og sikre kvalitet i leveransene . Det er viktig at prosjektlederen kommuniserer godt med både prosjektgruppen og oppdragsgiver, og har god forståelse for statlige føringer, retningslinjer og instrukser.

Vi kan tilby en spennende tverrfaglig arbeidsplass, der man må like utfordringer og å jobbe med mennesker i team. Du får god opplæring og støtte for raskt å bli en del av laget og lykkes i arbeidet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i anskaffelse og utvikling av strategisk beslutningsgrunnlag for effektivisering og modernisering av statens arealbruk
 • Optimalisere arealbruken gjennom nye arbeidsformer og gode, fleksible arbeidsplassløsninger
 • Bistå i forhandlinger med kommersielle tilbydere i eiendomsmarkedet
 • Utarbeide helhetlige løsningsforslag for å dekke oppdragsgivers behov og etterleve statens føringer, retningslinjer og instrukser
 • Utvikle, forbedre og kvalitetssikre prosesser
 • Planlegge, lede, gjennomføre og rapportere
 • Aktivt formidle nytteverdien av bistanden i staten og i markedet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå, fortrinnsvis innen eiendoms-,bygg- eller arkitekturfag.
 • Dokumentert god erfaring som prosjektleder i komplekse prosesser
 • Erfaring med forhandling av leiekontrakter innen næringseiendom er ønsket
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere prosjekter samtidig
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser er en fordel
 • Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Meget god kunnskap om og erfaring med bruk av MS Office-programmer

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, innovativ og trives med å jobbe i team og har gode samarbeidsevner
 • Relasjonsbygger med sterkt kundefokus
 • Analytisk
 • God forretnings- og kommersiell forståelse
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Evne til å kommunisere tydelig og til å skape gode relasjoner med oppdragsgiver, underleverandører og internt i Statsbygg

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver for den største eiendomsaktøren i statlig sivil sektor
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag

Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger, samt tilbud om boliglån til gunstig rente. Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver fra kr. 660.000 - kr. 830.000. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Oslo.

Kontaktpersoner

Marit Roheim
Telefonnummer: (+47) 994 81 000

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger