Senior prosjektleder program – Programstyring Remote Towers

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og utvikle fremtidens luftfart?

Avinor installerer fjernstyrte tårn på 15 lufthavner og overfører kontrollen til et tårnsenter i Bodø.  Satsingen er strategisk viktig for Avinor og omfatter så vel omstilling som implementering av ny teknologi.  Programmet er i en utrullingsfase, og så langt er tårn på fire lufthavner fjernstyrt fra tårnsenteret i Bodø.  I denne fasen av programmet skal 15 tårn fjernstyres fra tårnsenteret.  Vi ønsker å styrke teamet vårt med en senior prosjektleder.  Du vil få selvstendige spennende oppgaver samtidig som du vil delta i programmets ledergruppe.

Alle Avinors teknologer og teknologiprosjektmiljøer er nå samlet under Teknologidivisjonen for å gjøre Avinor til et tydeligere teknologiselskap med et samlet og sterkt fagmiljø. Den nyopprettede avdelingen Teknologi Prosjekt i Teknologidivisjonen består av ca. 30 ansatte og styrkes nå med ytterligere ressurser. Avdelingen skal være et Centre of Excellence som bistår hele Avinor med prosjektkompetanse innen teknologiområdet. Spennet går fra å gjennomføre de store teknologiprogrammene med milliardprosjekter til mindre teknologiprosjekter.

Til enheten Remote Services i Teknologi Prosjekt søker vi nå en senior prosjektleder til program for fjernstyrte tårn. Ansvarsområdet vil være planlegging og gjennomføring av større tekniske prosjekter med høy grad av kompleksitet og å inngå som del av programledelsen for Remote Towers-programmet. Rollen er svært selvstendig, og gir store muligheter for å påvirke sluttproduktet og gjennomføringen, så vel som egen arbeidshverdag. Vi ser etter deg som brenner for ny teknologi og har sterk metodekompetanse innen prosjektledelse. Er du i tillegg løsningsorientert, strukturert og god til å få med deg mennesker, kan dette være en unik mulighet til å bli med på et prosjekt som er verdens største satsning innenfor området fjernstyrte tårn, og som får stor oppmerksomhet internasjonalt.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføring av prosjekter i henhold til prosjektenes beslutningsgrunnlag
  • Rapportering på fremdrift, økonomi, risiko og usikkerhet
  • Disponere prosjektmedarbeideres tid- og ressursinnsats optimalt for prosjektet, og sørge for at alle prosjektdeltakere har en god forståelse av prosjektets målsetning Delta i vurderinger av nye konsepter og prosjekter som legges til enheten Remote Services

Kvalifikasjoner:

  • Ved behov kunne sikkerhetsklareres til nasjonalt hemmelig (H)
  • Relevant høyere utdannelse minimum tilsvarende Bachelornivå
  • Mer enn 5 års erfaring som prosjektleder
  • Erfaring fra større komplekse prosjekter
  • God forståelse for økonomi-, risk- og usikkerhetsprosesser

Det er en fordel om du har erfaring fra prosjekter underlagt omfattende regulatoriske krav. Erfaring fra leveranser innenfor luftfart vil være et pluss, men er ingen forutsetning

Vi tilbyr et godt og faglig utviklende arbeidsmiljø i moderne lokaler i Bjørvika i Oslo. Avinor kan tilby konkurransedyktig lønn, forsikringer og gode velferdsordninger.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Registrer din interesse snarest, og senest innen 23. mai 2022.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Avinor mener at inkludering, mangfold og en jevnere kjønnsfordeling er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Kontaktpersoner

Hilde Bachmann
Rådgiver v/ The Assessment Company
Telefonnummer: +47 408 51 957
Marte Rønningstad Skjæret
Rådgiver v/ The Assessment Company
Telefonnummer: +47 952 78 687

Hvem er Avinor?

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Noe under 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.