Senior Prosjektleder - Fornybar Energi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er en av Norges ledende kompetansebedrifter innenfor bærebjelken i det grønne skiftet. I tiden fremover skal vi ta en enda mer sentral rolle i fornybarsatsningen ved å utvikle og lede fornybarprosjekter som vil ha stor samfunnspåvirkning.

For å oppnå dette styrker vi i Norconsult vår satsning på dette feltet ved å etablere eget fagmiljø innen prosjektgjennomføring. Vi er i dag 15 medarbeidere i miljøet, bestående av engasjerte rådgivere med både lang og kort erfaring fra ulike fagretninger. Ambisjonen er å vokse kraftig i årene fremover, og vi vil gjerne ha med deg på laget.

Norconsult har i dag en etablert metodikk for prosjektgjennomføring der digitale prosjektgjennomføringsverktøy står sentralt og vi skal levere kompetanse og forutsigbarhet i prosjektene vi deltar i. Dersom du blir med på denne satsningen vil du få en viktig rolle i oppbygningen av miljøet og videreutviklingen av vår metodikk og tjenester. 

Stillingen vil passe for deg med ambisjoner om å videreutvikle deg i prosjektfaget og bli del av et voksende miljø for prosjektgjennomføring i Norconsult. For å lykkes i stillingen er det viktig at du har interesse for, og relevant erfaring fra prosjektledelse. Vi er på jakt etter deg som har et stort engasjement for det grønne skiftet og de personlige egenskapene som trengs for å påta seg ansvarsfulle oppgaver innenfor prosjektgjennomføring.

Vi ser etter deg som har lang erfaring og vil være en sentral medarbeider i oppdrag, men også mentor og veileder for våre yngre medarbeidere. Arbeidsoppgaver og rolle vil tilpasses kompetanse og erfaring.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektledelse, eller prosjekteringsledelse fra tidligfase til gjennomføring av ulike prosjekter innenfor fornybar energi, herunder vann-, sol- og vindkraft, grønn hydrogen & ammoniakk, krafttransmisjon og lagring.

 • Bidra til- eller sørge for gjennomføring av teknisk komplekse prosjekter i ulike konstellasjoner som EPCM, byggherrestyrte prosjekter eller i totalentrepriser

 • Arbeide med løsningsutvikling, prosjektplanlegging, kontrahering og anskaffelser, risikostyring, prosjektoppfølging og ferdigstillelse

 • Tett samarbeid med byggherrer og prosjektpartnere som leverandører og entreprenører

En ideell kandidat har:

 • Relevant Mastergrad, fortrinnsvis sivilingeniør

 • Prosjektledererfaring inkludert kunnskap om sentrale metoder og virkemidler og kan vise til konkrete bidrag til vellykkede prosjekter. Sertifisert prosjektlederkompetanse fra relevant fagorgan vil være positivt

 • Bred, tverrfaglig forståelse for ulike aspekter og faser i gjennomføringen av teknisk komplekse prosjekter 

 • Kunnskap om- og forståelse for sentrale entrepriseformer og kontraktstandarder

 • Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, inkludert meget gode fremstillingsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

 • Tillitsbyggende, systematisk, ryddig og etterrettelig arbeidsmetodikk

Hos oss får du:

 • Stor autonomi og muligheten til å få en viktig rolle i oppbygningen av et nytt, spennende miljø

 • Direkte påvirkning på samfunnsviktige prosjekter

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Fredrik Fougner
Gruppeleder

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger