Senior Prosjektleder - digital utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett har satt en klar digital ambisjon. Vi skal sikre nok kraftforsyning til at klimamålene om nullutslipp nås. Strømnettet skal i årene fremover gjennom en enorm opprustning,og bruk av data og kunstig intelligens er nødvendig i fremtidens kraftsystem. Da er det viktig at teknologien bak som infrastruktur, nettverk, automatisering er toppmoderne. Dette handler ikke bare om økonomiske besparelser, men også bærekraft. Dette kan du bli med på, for Statnett skal nå bygge et eget softwarehus. Vi lager egen software i dag, og har som mål å ansette 50 utviklere i løpet av to år. Denne stillingen er en av disse!Les mer om det her

Vi ser etter en strukturert senior prosjektleder med erfaring fra smidig utvikling og arbeid i produktteam. Du er fremoverlent, har god gjennomføringsevne og tar utfordringen med å drive et prosjekt fra tidlig fase til produksjons-satt løsning. Du stiller krav og er tydelig i kommunikasjon og dialog uten å skremme noen fra deg. Den viktigste jobben gjør du mot forretning og gevinsteier der du viser evne til å lytte og kommunisere. Du foretrekker smidig gjennomføring, og kombinerer det med beste praksis for prosjektstyring.

Vi behandler søknader fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre IT-utviklingsprosjekter
 • Ressursstyring og organisering innenfor prosjektet
 • Støtte behovsanalyser og løsnings vurderinger
 • Bistå i eller lede anskaffelser
 • Kontrakts-oppfølging, kostnadsanalyser, risikovurderinger
 • Oppfølging av egne prosjektressurser, inkl. utviklingsteam og leverandører
 • Rapportering
 • Prioritering og oppfølging av endringer
 • Overordnet testledelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannet innen Informatikk/data eller annen relevant utdannelse
 • Erfaring og kompetanse på planlegging og ledelse av prosjekt og utviklings- og tverrfaglige team
 • Erfaring med smidig gjennomføring
 • Erfaring med endringsledelse
 • God kompetanse i prosjekt – og utviklingsmetodikk
 • Generell arbeidserfaring innen IT, og god teknisk forståelse
 • Erfaring fra gjennomføring av anskaffelser, kontrakts- og leverandøroppfølging
 • Kunnskap/erfaring fra energibransjen og internasjonal erfaring vil være en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (Nivå C1) og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)

Vi håndterer samfunnskritisk infrastruktur og det er ett krav om at du må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Du skal jobbe mot både IT og forretningssiden, så vi er opptatt av at du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn
 • Du liker og lykkes med å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og virksomhet
 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder
 • Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Du ønsker å bidra til den digitale transformasjonen av Statnett

Vi tilbyr

 • Du blir del av en avdeling som er ansvarlig for utvikling av systemer og applikasjoner for et mer digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap.
 • Avdelingen kjennetegnes av kompetente, humørfylte og løsningsorienterte medarbeidere.
 • Du blir sentral i arbeidet med å endre kraftsystemet til en mer digitalisert hverdag.
 • Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger,
 • Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Vi prioriterer effektivisering og digitalisering av måten vi jobber på.

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger