Senior-/prosjektingeniør - Avdeling for områdeutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling områdeutvikling behandler alle innsendte planforslag, eventuelle konsekvensutredninger og påfølgende byggesaker som følger av planforslagene innen tre år etter planenes ferdigbehandling. Avdelingens overordnede mål er å bidra til å utvikle Oslo gjennom prosjektbasert byutvikling med bærekraft og arkitektonisk kvalitet. 

Vi søker en engasjert saksbehandler med planfaglig, arkitektur- og/eller byformkompetanse til avdelingens enhet nord, som har svært interessante byutviklingsoppgaver innenfor det geografiske området som strekker seg fra Marienlyst til Løren og fra Ullevål sykehus til Frysja. Oppgavene spenner fra krevende overordnede dialogprosesser til konkrete og viktige avklaringer om detaljløsninger. 

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.

 

Arbeidsoppgaver

Prosjektingeniør:

 • Saksbehandle byggesøknader og planforslag, og utarbeide stedsanalyser
 • Informere og veilede brukerne
 • Bidra i utvikling av gode faglige prosesser
 • Rapporterer til enhetsleder
 • Være etatens representant utad i møte med eksterne brukere

Senioringeniør skal i tillegg til det ovennevnte:

 • Behandle saker med høy kompleksitet og spesielle faglige utfordringer
 • Kvalitetssikre eget og andres arbeid, veilede andre, og bidra i fagutvikling
 • Være en ressurs i enheten og kunne bidra inn i tverrfaglige prosjekter i etaten

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis arkitekt med plan- og byggesakskompetanse. Søkere med annen faglig bakgrunn som bl.a. arealplanlegger, landskapsarkitekt og samfunnsgeograf kan også være aktuelle
 • God planfaglig kompetanse i kombinasjon med arkitektur- og byformkompetanse
 • Meget god fremstillingsevne i norsk skriftlig og muntlig er nødvendig
 • Illustrasjons- og 3D-kompetanse
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og erfaring med plan- og byggesaksbehandling tillegges vekt
 • Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning

 

For å bli vurdert som senioringeniør kreves i tillegg til det ovennevnte:

 • Minimum 5 års erfaring fra relevant fagområde
 • Personlige egenskaper
 • Du har evne til å gjøre gode faglige vurderinger rundt byutvikling og byforming
 • Du ser løsninger og har evne til å drive frem gode faglige prosesser
 • Du samarbeider og kommuniserer godt med andre, både med kolleger og i eksterne møter
 • Du er en person med høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Norges største miljø innen plan- og byggesaksbehandling med interessante faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Flekstid, gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget velutstyrt treningsrom
 • For seniorstilling: Lønnstrinn 42-48 som tilsvarer fra kr 541 800 til kr 606 300 pr. år
 • For prosjektstilling: Lønnstrinn 40-45 som tilsvarer fra kr 523 200 til kr 572 000 pr. år

Kontaktpersoner

Marthe Stiansen Ökvist
fung. enhetsleder
Telefonnummer: 482 22 873

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger