Senior Prosjekteringsleder - Bygg & Eiendom Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult ble nylig kåret til rådgiverbransjens mest attraktive arbeidsgiver. Målingene har blitt utført av Universum og bygger på besvarelser blant yrkesaktive ingeniører og studenter.

Senior prosjekteringsleder-Bygg & Eiendom Oslo

Forretningsenheten Bygg & Eiendom i Oslo har i dag 300 medarbeidere og håndterer mange store og komplekse prosjekter, som f.eks. Campus Ås, Vikingtidsmuseet, Deichmanske bibliotek, Munchmuseet, Ørland kampflybase, Fornebubanen, Tønsberg sykehus, Drammen sykehus m.fl.

Vi søker en erfaren prosjekteringsleder som kan ta ansvar for styring av de store tverrfaglige prosjekteringsoppdragene våre. Spesielt er vi ute etter deg som har erfaring fra sykehusprosjekter og prosjektering i tidlig fase.

I rollen senior prosjekteringsleder ligger også å ta et faglig ansvar for utvikling av prosjekteringsledelsesfaget i forretningsenheten Bygg & Eiendom. Prosjekteringsledelse består av kunnskapsledelse der både kreative utviklingsprosesser og håndtering av informasjon for produksjon inngår. Rollen dekker et vidt spekter av oppgaver og stiller krav til både faglig kompetanse og til egenskaper innen styring og ledelse. Faget omfatter koordinering av flerfaglige prosjekteringsarbeider, fremdriftsplanlegging og rapportering, samt kontrakts- og endringsstyring og kvalitetsledelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og administrativ styring av prosjekteringsarbeider i ulike faser og ulike entreprisemodeller
 • Organisere team av interne rådgivere med rett kompetanse og kapasitet
 • Utarbeide strategi for bruk av BIM i oppdraget, herunder organisering, kvalitetskontroll, etablering av BIM-manual, valg av BIM-verktøy etc.
 • Utarbeide nødvendig planverktøy for leveransen (fremdriftsplan, leveranseplan, budsjett og bemanningsplan)
 • Utarbeide og følge opp beslutningsplaner for byggherre, brukere, rådgivere og entreprenør
 • Påse at rådgiverne arbeider innenfor prosjektets rammer, med vurdering av alternative løsninger
 • Identifisere, avklare og koordinere grensesnitt mellom rådgiverne
 • Følge opp leveranser og fremdrift
 • Prosjekteringslederen vil også ha ansvar for digital samhandling og prosesstyring (fasilitering av ulike varianter prosjekteringsmøter), samt for kommunikasjon, både internt og ut mot kunde.

 

 

 • Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Minst 8 års erfaring som prosjekteringsleder fra komplekse, store og teknisk krevende prosjekter
 • Erfaring fra hele byggeprosessen, fra programmering til overlevering

Personlige egenskaper:

 • Pådriver, engasjert og nysgjerrig med sterk gjennomføringsevne
 • Gode relasjons- og samarbeidsegenskaper med evne til å bygge gode team som presterer
 • Høydigital kompetanse, endringsvilje og er opptatt av å være i front av utviklingen
 • Systematisk og strukturert
 • Faglig helhetsforståelse og detaljkunnskaper om prosjektering og utførelse bygg

 

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger