Senior prosessleder innovasjon

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Norconsults avdeling for innovasjonsledelse har konsernansvaret for Norconsults innovasjonssatsing.

Avdelingen utfører design, ledelse og oppfølging av komplekse innovasjonsprosesser i selskapets oppdrag. Disse oppdragene omfatter infrastrukturprosjekter innen bygg og eiendom, veg, jernbane, flyplasser, vannkraft, by- og regionplanlegging og vann og avløp. I tillegg driver avdelingen et internt opplærings- og veiledningsprogram i innovasjonsledelse, samt bidrar i ulike interne utviklingsprosjekter.

Til denne avdelingen trenger vi en erfaren person som har god kjennskap til og interesse for innovasjon og prosessledelse i store og komplekse strukturer. Vi ser etter deg som er genuint opptatt av den kreative kraften som kan tas ut når mennesker med ulik kompetanse, interesser og synspunkter jobber sammen. Du må også være opptatt av menneskers og organisasjoners utvikling og vekst samt evne å selge dette budskapet i egen organisasjon og ut mot kunder. Stillingen rapporterer til avdelingsleder.

Aktuelle ansvarsområder og oppgaver er:

 • Design og ledelse av innovasjonsprosesser og andre kreative tverrfaglige arbeidsprosesser (f.eks. samhandling, medvirkning, evaluering, VDC/BIM) i Norconsults prosjekter
 • Design og ledelse av interne strategi- og planprosesser i konsernet
 • Kommunikasjon og innsalg av innovasjon og prosessledelse internt og eksternt
 • Undervisning og veiledning i innovasjon og prosessledelse
 • Bidra aktivt til å videreutvikle Norconsults innovasjonssatsing

Hos oss får du:

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige kolleger i et tverrfaglig selskap
 • Gode muligheter for å få egne ansvarsområder og utvikle disse
 • Fokus på kompetanse- og personalutvikling
 • Eierskap i egen bedrift
 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
 • Sosiale arrangementer, idrettslag, treningssenter, bedriftshytter mm

For oss er det viktig at du:

 • Har høyere utdanning
 • Har erfaring med fasilitering og prosessledelse
 • Har kunnskap om eller erfaring med innovasjonssystemer og innovasjonsprosesser
 • Har kunnskap om eller erfaring med endringsledelse/omstillingsprosjekter
 • Har grunnleggende kunnskap om strategi og forretningsutvikling
 • Har god kommunikasjonsevne og evner til salg og relasjonsbygging
 • Har erfaring med deling av kompetanse – undervisning og/eller veiledning av andre
 • Gjerne har erfaring med andre prosessmetoder som Lean, Scrum og VDC

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Cecilia Jahr
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: (975) 2097

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 3800 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger