Senior nettverksingeniør innen kommunikasjonsteknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Det er nå ledig stilling i Etterretningstjenesten som senioringeniør innen kommunikasjonsteknologi (telekom). I denne stillingen skal du bidra til å planlegge, etablere drifte og vedlikeholde nett for elektronisk kommunikasjon. I tillegg ønsker vi at du bidrar til å utvikle kontoret, det gode miljøet og kulturen hos oss. Du skal også bidra med din kompetanse og tekniske innsikt i ulike utfordringer som vi løser på kontoret. Du blir en del av et høyt kompetent miljø/team med ansvar for planlegging, etablering og drift av forskjellige nettverk som byr på spennende utfordringer.

Vi tilbyr med dette rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militær og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Det er ønskelig at teamet i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn og kulturell bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle Etterretningstjenestens nettverk og nettverkssystemer
 • Planlegging, utplassering og oppfølging av nye komponenter i nettverket
 • Design, arkitektur, policy og standardiseringsarbeid
 • Koordinere og understøtte faglig veiledning internt og i samarbeid med andre enheter og samarbeidspartnere, herunder deltakelse i prosjekt- og utviklingsarbeid

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det:

 • Relevant bachelorgrad, fortrinnsvis innen kommunikasjonsteknologi, informasjons- eller teknologifag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning, utover bachelorgrad
 • Erfaring innen forvaltning og systemadministrasjon innen nettverksteknologier

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor telekom, informatikk eller datateknikk
 • Erfaring med anskaffelser innen fagområdet
 • Erfaring med prosjekter innen fagområdet. I forbindelse med dette er det særlig positivt om du har kurs eller sertifiseringer fra kjente nettverksleverandører, og kurs eller sertifisering i styringsrammeverk innen IKT (ITIL, ISO2700, Cobit 5 m.fl.) og prosjektmetodikk (Prince2, PMI m.fl.)
 • Erfaring med teknisk drift innenfor fagområdet

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.  

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning. For den konkrete stillingen ser vi særlig etter deg med

 • God fremstillingsevne, skriftlig og muntlig
 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God vurderingsevne og som er initiativrik, strukturert og med høy gjennomføringsevne
 • Evne til helhetsoversikt og resultatorientert holdning

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 650 300 - 752 800 (lønnstrinn: 70-77) i stillingen som senioringeniør (stillingskode 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 822

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger