Senior nettverksanalytiker innen digitale trusler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hvilke fremmede stater utgjør en trussel mot Norge i det digitale rom, og hvilke teknikker bruker de for å stjele våre hemmeligheter? Hvilken teknisk informasjon bør vi innhente, analysere og rapportere for å gi god beslutningsstøtte til nasjonale myndigheter? Er dette spørsmål som opptar deg? Er du samtidig opptatt av informasjonssikkerhet og det digitale trusselbildet? Blir du motivert av å samarbeide og dele kunnskap med svært dyktige medarbeidere i et teknisk fagmiljø? Da kan du være personen vi søker til stillingen som vår nye senior nettverksanalytiker som skal bidra til å øke vår evne til å beskrive det digitale trusselbildet for norske myndigheter. Blir du med på laget?

Nettverksoperasjoner, hvor formålet er etterretning, påvirkning eller sabotasje, er en betydelig trussel mot Norge og norske interesser. For å løse vårt oppdrag med å avdekke trusler mot Norge, må vi følge og forstå disse operasjonene godt. Ved hjelp av ulike metoder og teknikker kan Etterretningstjenesten skaffe seg innsyn i andre staters nettverksoperasjoner. Nettverksanalyse er analyse av nettverkstrafikk og annen data med formål om å oppdage aktivitet og forstå trusselen den utgjør mot Norge.

Vi søker deg som har høy teknisk kompetanse, interesse og god kunnskap om informasjonssikkerhet og/eller trusler i det digitale rom. Du må trives med å utføre tekniske analyser, verktøyutvikling, rapportering, og være en fagsterk medarbeider som ønsker å gi råd og vise retning innenfor fagområdet. Du er strukturert, metodisk og har gode relasjonelle ferdigheter. Du er proaktiv og trives med å samarbeide og ha teknisk dialog med nasjonale og internasjonale partnere. Du motiveres av å arbeide tett med andre innen eget fagområde og andre operasjonsmiljøer, som er avhengige av din kompetanse og driv for å sikre at vi får tilgang til nødvendig informasjon for å verne om Norge og norske interesser. Hos oss får du også muligheten til å arbeide selvstendig, være kreativ og utvikle deg faglig. Er du vår nye kollega?

Les gjerne mer om trusselbildet og vårt oppdrag i vår åpne vurdering FOKUS (https://forsvaret.no/fokus).

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til og kvalitetssikre oppdragsløsning, herunder etterretningsproduksjon, metode-, mål- og produktutvikling innen tildelt fagområde 
 • Ivareta faglig rådgivning og støtte til seksjonsledelse inkludert innspill i forbindelse med prioritering av oppgaver, utarbeidelse av virksomhetsplaner og rapporteringsrutiner
 • Ivareta faglig samarbeid og kommunikasjon med relevante enheter internt i tjenesten og eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsv nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
  • For senioringeniør er relevant fagområde: Relevant teknisk utdanning, fortrinnsvis informatikk, informasjonsteknologi, datateknologi, kommunikasjonsteknologi, datateknikk eller tilsvarende
  • For seniorrådgiver er relevant fagområde: Relevant utdanning innen samfunnsvitenskapelige, humanistiske, naturvitenskapelige fag eller lignende
 • Relevant erfaring og god kunnskap innen fagområdet informasjonssikkerhet og/eller digitale trusler
 • Kompetanse innen moderne informasjonsteknologi
 • Erfaring med strukturert analyse
 • Gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper i engelsk

Det er ønskelig med:

 • Etterretningsfaglige kurs
 • Kjennskap til Etterretningstjenesten og Forsvaret for øvrig
 • Kjennskap til EOS-tjenestene og deres samfunnsoppdrag
 • Relevant erfaring med analyse av sikkerhetshendelser i det digitale rom
 • E-faglig operativ tjenesteerfaring
 • Erfaring med teknologiledelse
 • Erfaring fra bi- og multilateralt samarbeid

Særskilte krav for stilling i E-tjenesten:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stress og stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som senior nettverksanalytiker ser vi særlig etter:

 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativrik og selvstendig
 • God vurderingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Kreativ problemløsning
 • Resultatorientert holdning
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

 • Stilling: senioringeniør (kode 1181)/seniorrådgiver (kode 1364)
 • Lønn: for både senioringeniør og seniorrådgiver kr. 650 300-752 800 (lønnstrinn 70-77), i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted: Oslo

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger