Senior miljørådgiver miljøledelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Swecos hovedkontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Vår miljøgruppe består av 20 miljørådgivere med variert bakgrunn og alder som jobber innenfor små og store prosjekter både som fagressurser og prosjektledere. Typiske oppdrag er blant annet miljøkonsekvensvurderinger av infrastruktur og kraftanlegg, kartlegging og overvåkning av miljøtilstand, faglige utredninger til offentlige planer, og miljøoppfølging i anleggsfase. 

Oppgaver innen miljø og bærekraft er i sterk vekst, og vi har behov for flere engasjerte medarbeidere med interesse og erfaring innen miljøledelse i bygg og anlegg, både innen samferdselssektoren samt andre utbyggingsprosjekter. Mange av oppgavene medfører samarbeid på tvers av fag og avdeling/regioner. Du vil bli del av et inspirerende arbeidsmiljø som innehar et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende, varierte og samfunnsnyttige prosjekter.

Dine arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene dine vil bli tilpasset din kompetanse og dine ønsker/behov for videre utvikling. Oppgavene vil kunne være, og er ikke begrenset til følgende:

 • Miljøstyring og miljøoppfølging i prosjekter
 • Miljøovervåkning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner (MOP)
 • Ytre miljøplaner (YM-planer)
 • Miljø-, transport- og arealplaner (MTA-planer)
 • Miljøsaneringsbeskrivelser
 • Avfallsplaner

Din bakgrunn

 • Cand.scient./Siv.ing. eller tilsvarende med minst 5 års relevant erfaring
 • Erfaring med miljøledelse, inklusiv utforming og oppfølging av planer for ytre miljø
 • Erfaring med miljørisikoanalyser innenfor samferdsel, bergverk, deponi, industri eller andre utbyggingsprosjekter

Dine personlige egenskaper

 • Kunde- og resultatorientert
 • Initiativrik
 • Kunne jobbe både selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Vårt tilbud 

 • Små og store utbyggingsprosjekter med stor fokus på miljø og bærekraft
 • Mulighet for videreutvikling gjennom for eksempel mentor og vår egen kompetanseskole, Sweco Academy
 • Trivelig arbeidsmiljø, hvor vi ofte er sosiale utenfor kontoret
 • Et tverrfaglig miljø med tung teknisk kompetanse, totalt sett over 100 års erfaring

Kontaktpersoner

Karel Grootjans
Gruppeleder Miljø
Telefonnummer: 465 82 503

Hvem er Sweco Norge?

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig og engasjert i kundenes prosjekter med etterspurt kompetanse.

Sweco er Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Swecos 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Selskapets ansatte utfører årlig titusenvis av oppdrag i rundt 70 land over hele verden. I Norge har Sweco 1 350 ansatte og 26 kontorer over hele landet.

Les mer om Sweco Norge og se flere ledige stillinger