Senior miljøgeolog

Stillingsbeskrivelse

Vil du ta del i utbygging av Bybane til Åsane? Bli med i vårt Miljøteam hos Norconsult i Bergen!

Kontoret vårt i Bergen utgjør et stort tverrfaglig rådgiver- og ingeniørmiljø. Vi jobber med samfunnsplanlegging og prosjektering. I Bergen er vi cirka 200 medarbeidere lokalisert midt i sentrum av byen. Avdeling Vann- og avløp, Miljø og sikkerhet har i dag 32 medarbeidere, hvorav 4 personer er tilknyttet faggruppen Miljøgeologi. Vi har et godt miljø både faglig og sosialt med medarbeidere som trives og utgjør en stabil stab.

Vi ønsker nå å utvide vår avdeling i Bergen med en erfaren miljørådgiver, innenfor miljøgeologi og miljøtekniske problemstillinger. Vi søker etter en erfaren miljøgeolog med fortrinnsvis 5 års relevant erfaring fra rådgivning, forvaltning eller entreprenørbransjen. Som medarbeider innen miljøgeologi, vil du bli en del av et spennende miljø med sterk kultur og engasjement for faget og rådgivende prosesser.

Aktuelle arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Feltarbeid med kartlegging av forurensning i jord, grunnvann eller ferskvanns/sjøbunns-
 • Miljøteknisk rapportering - Rapportering av miljøtekniske grunnundersøkelser på land og sjø
 • Tiltaksplanlegging - Rådgiving vedrørende forurenset grunn og forurensede sedimenter
 • Utarbeidelse av diverse søknader til myndigheter, eksempelvis utslippstillatelser til anlegg
 • Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelser for anleggsavfall
 • Risiko- og konsekvensvurderinger
 • Oppfølging av ytre miljø i anlegg
 • Miljøtekniske tilstandsvurderinger av industriområder

Stillingen innebærer også følgende oppgaver:

 • Deltagelse på tilbudsarbeid og markedsføring
 • Deltagelse under ressursfordeling samt forvaltning og fordeling av oppgaver internt
 • Ansvar for oppdragsledelse, økonomi og tidsstyring i prosjekt
 • Oppfølging av interne rutiner for oppdragsstyring og kvalitet
 • Vedlikehold av fagkunnskap samt faglig videreutvikling i tråd med markedet vårt
 • Være en positiv bidragsyter med serviceinnstilling ovenfor medarbeidere og kunder

Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Bybanen, Statens vegvesen, Forsvarsbygg, kommuner og en lang rekke offentlige og private aktører. Hovedtyngden av oppdragene våre er i Hordaland, men vi har kunder og oppdrag over store deler av Norge. Du må derfor påregne at det kan bli noe reising i jobben. Feltarbeid kan noen ganger innebære arbeid på natt eller utover alminnelige arbeidstid.
 

For oss er det viktig at du:

 • Fortrinnsvis har 5 års (og minst 3 års) relevant erfaring
 • Har høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen miljøgeologi/miljøteknikk, hydrogeologi, kvartærgeologi eller jord- og vannkjemi
 • Er markeds- og kundeorientert, med et godt kontaktnettverk og forståelse for tjenestene og kundene våre
 • Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter, gjerne fra rådgivende virksomhet
 • Er strukturert og engasjert
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Har førerkort klasse B

Hos oss får du:

 • En hverdag med meningsfylte oppgaver: Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Et raust miljø: Sterk bedriftskultur preget av reflekterte holdninger og meget godt samarbeid på tvers av kontorene og fag
 • Fleksibel arbeidstid, fri i romjul, fri i påskeuken og redusert arbeidstid om sommeren
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:
Søknadsbrev med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Edana Fedje
Rådgiver
Telefonnummer: 92807918

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger