Senior miljøgeolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du ta del i utbygging av Bybane til Åsane? Bli med i vårt Miljøteam hos Norconsult i Bergen!

Kontoret vårt i Bergen utgjør et stort tverrfaglig miljø med cirka 200 medarbeidere lokalisert midt i sentrum av byen. Avdeling Vann- og avløp/Miljø og sikkerhet har i dag 32 medarbeidere, hvorav fire personer er tilknyttet faggruppen Miljøgeologi. Vi har et godt miljø både faglig og sosialt med medarbeidere som trives og utgjør en stabil stab.

Vi ønsker nå å utvide vår avdeling i Bergen med en erfaren miljøgeolog, innenfor miljørådgivning og miljøgeologiske problemstillinger. Som medarbeider innen miljøgeologi, vil du bli en del av et spennende miljø.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Feltarbeid med kartlegging av forurensning i jord, grunnvann eller sjøbunns-sedimenter
 • Rapportering av miljøtekniske grunnundersøkelser på land og sjø
 • Rådgiving vedrørende forurenset grunn og forurensede sedimenter
 • Utarbeide rapporter og tiltaksplaner vedrørende forurenset grunn
 • Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelser for anleggsavfall
 • Risiko- og konsekvensvurderinger
 • Oppfølging av ytre miljø i anlegg
 • Miljøtekniske tilstandsvurderinger av industriområder
 • Utarbeidelse av diverse søknader til myndigheter, eksempelvis utslippstillatelser til anlegg

Stillingen innebærer også følgende oppgaver:

 • Ansvar for strategi- og forretningsutvikling for miljøfaget, samt kompetanseutvikling i tråd med dette.
 • Ansvar for ressursfordeling og gjennomføring av ukentlige ressursmøter for Miljø
 • Ansvar for registrering og fordeling av innkomne forespørsler også tilbudsvirksomhet innen fagområdet.
 • Medvirkende i rekrutteringsprosesser for Miljøfaget

Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Bybanen, Statens vegvesen, Forsvarsbygg, kommuner og en lang rekke offentlige og private aktører. Hovedtyngden av oppdragene våre er i Hordaland, men vi har kunder og oppdrag over store deler av Norge. Du må derfor påregne at det kan bli noe reising i jobben.

For oss er det viktig at du:

 • Fortrinnsvis har 10 års relevant erfaring
 • Har høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen miljøgeologi/miljøteknikk, hydrogeologi, kvartærgeologi eller jord- og vannkjemi
 • Er markeds- og kundeorientert, med et godt kontaktnettverk
 • Har erfaring fra arbeid med tverrfaglige prosjekter, gjerne fra rådgivende virksomhet
 • Er strukturert og engasjert
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av meget godt samarbeid på tvers av kontorene
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Edana Fedje
Rådgiver
Telefonnummer: 92807918

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine ca. 3500 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 80 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger