Senior miljøgeolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun, på Stord, på Voss og i Vik i Sogn.

I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220 medarbeidere, hvorav omkring 45 ansatte er tilknyttet vår avdeling for geofag. Av disse arbeider 10 personer med miljørådgivning og miljøgeologiske problemstillinger. Til vår Geo-avdeling i Bergen søker vi etter en erfaren miljøgeolog.

Vi har stor oppdragsmengde og søker derfor etter en ekstra medarbeider. Det er en forutsetning for stillingen at du har noen års relevant erfaring.

Som medarbeider i Avdeling Geo i Region Vest vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltene miljøgeologi, geoteknikk, ingeniørgeologi/bergteknikk, grunnundersøkelser, måletjenester & geolab.

Ansvarsområder

Våre miljøgeologiske oppdrag inkluderer ofte en eller flere av følgende arbeidsoppgaver:

 • Feltarbeid med kartlegging av forurensning i jord, grunnvann eller sjøbunns-sedimenter
 • Rapportering av miljøgeologiske grunnundersøkelser på land og sjø, ofte inkludert risiko- og spredningsvurderinger
 • Rådgiving vedrørende forurenset grunn og forurensede sedimenter
 • Planlegging og oppfølging av praktiske tiltaksarbeider vedrørende forurenset grunn
 • Miljøovervåking
 • Risiko- og konsekvensvurderinger

Dine arbeidsoppgaver vil spenne fra feltarbeid, rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Veiledning av yngre medarbeidere, først og fremst gjennom rollen som faglig leder i oppdrag, kan også være aktuelt.

Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Statens vegvesen, Kystverket, Forsvarsbygg, kommuner og en lang rekke offentlige og private utbyggere og problemeiere på land og sjø. Hovedtyngden av oppdragene våre er i Hordaland, men vi har kunder og oppdrag over store deler av Norge. Du må derfor påregne at det i perioder kan bli noe reising i jobben.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen miljøgeologi/miljøteknikk, hydrogeologi, kvartærgeologi eller jord- og vannkjemi
 • Personen vi ser etter er selvstendig, fleksibel og omgjengelig med evne til å jobbe i team
 • Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med hydrogeologisk modellering, bruk av GIS og prosjektering i 3D vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Villig til å stå på
 • Liker å jobbe i tverrfaglige team
 • Tar ansvar
 • Trives med å jobbe med kunder

Som rådgiver hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag.

Vi tilbyr

 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn
 • Et svært godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Gode utviklingsmuligheter med kurs innen oppdrags- og linjeledelse
 • Fem uker ferie, samt fri i romjulen og i påsken
 • En rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag
 • En arbeidsgiver som er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid

Kontaktpersoner

Eva Bjønnes
Miljøgeologi
Telefonnummer: +47 957 62 413

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger