Senior Mekanisk- / Pipingingeniør

Stillingsbeskrivelse

Er du ingeniør/sivilingeniør og vil bidra til det grønne skiftet? Da er Multiconsult arbeidsplassen for deg. Nå rekrutterer vi til spennende stillinger innen utvikling av havvind, elektrifisering og annen grønn industri, til våre kontorer på Skøyen.

BLI MED INDUSTRI & ANLEGG PÅ DET GRØNNE SKIFTET I NORSK INDUSTRI

Forretningsenheten Industri & Anlegg opplever nå en kraftig økning i aktiviteten i industrisektoren og vi ser at det planlegges store og spennende prosjekter fremover.  Vår strategi er å være en betydelig bidragsyter i disse prosjektene. Vår ordrereserve er stor, og vi ser mange spennende muligheter fremover. Vi søker derfor etter en ny senior piping ingeniør.

Multiconsult har lang og bred erfaring fra større og mindre industriprosjekter og ser dette i sammenheng med vår brede satsing på bærekraft. Flere av våre tradisjonelle industrisektorer vil spille en enda viktigere rolle i tiden som kommer, og velger løsninger og teknologi tilpasset en mer klimavennlig produksjon. Det grønne skiftet fører også til nye industrisektorer; Produksjon av hydrogen, ammoniakk, metanol, syntetisk drivstoff etc. med utgangspunkt i grønn fornybar energi er godt egnet for etablering i Norge. Det samme ser vi i andre sektorer med planer for store industrivirksomheter for produksjon av batterier, råvarer til batteriproduksjon og andre typer industriell produksjon knyttet til det grønne skiftet og elektrifiseringen av samfunnet.

Multiconsult er et av Norges største rådgivningsselskaper og bidrar med prosjektering og rådgivning innen mange forskjellige områder. Industri & Anlegg har sin kjernekompetanse innen rådgivning og prosjekterer for ulike typer industrianlegg og større anlegg på land og offshore. Her bruker vi vår solide kompetanse innen anleggsteknikk, samt innen store betong- og stålkonstruksjoner, også på nye områder som elektrifisering av offshore installasjoner, havvind, akvakultur etc. Hos oss blir du en del av et større fagmiljø med både bred og dyp kompetanse innen disse områdene.

I ROLLEN SOM MEKANISK- / PIPINGINGENIØR

I rollen som mekanisk- / pipingingeniør vil du jobbe med rådgivning og prosjektering til industrien og har hovedfokus på følgende industrisektorer:

 • Grønn industri
 • Metall og kjemi
 • Næringsmiddel
 • Fiskeri og havbruk
 • Material- og energigjenvinning

På grunn av økende behov for våre tjenester forsterker vi nå mekanisk seksjon med flere medarbeidere. Vi søker en senior ingeniør som ønsker å ha en sentral rolle i videreutvikling av fagområdet mekanisk/piping. Hos oss vil du få en viktig rolle i utvikling og gjennomføring av oppdrag. Videre ønsker vi å legge til rette for at du får en arbeidshverdag med utviklende og interessante arbeidsoppgaver som bidrar til faglig og personlig utvikling.

Dine primære arbeidsoppgaver vil være knyttet til:

 • Fagansvarlig for mekanisk/piping
 • Deltagelse i prosjektteam som disiplinleder mekanisk/piping: Ansvarlig for ressursstyring samt lede disiplinen slik at prosjektets behov blir ivaretatt inkl. koordinering mot andre fagdisipliner
 • Materialvalg- og beregninger basert på relevante standarder
 • Dimensjonering av røranlegg inkl. trykkfallsberegninger
 • Fleksibilitets-/stressberegninger av rørsystemer
 • God kjennskap til 3D- og prosessverktøy (Autocad Plant 3D, Ceasar II, NavisWorks, Fluidflow etc.)
 • Beregning av røroppheng
 • Kvalitetssikring av tegningsproduksjon; utstyrslayout, rørarrangement, isometriske rørtegninger og øvrige detaljtegninger for produksjon
 • Teknisk oppfølging under installasjon og igangkjøring
 • Studier

Videre ønsker vi at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelor eller masternivå
 • Flere års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra industrien eller tilsvarende rådgivervirksomhet
 • God kjennskap til gjeldene lover, kravspesifikasjoner, prosedyrer og standarder for bransjen
 • Erfaring med verktøy og programvare som spesifisert over, eller tilsvarende
 • Faglig engasjert; ambisjoner og idéer
 • En utpreget lagspiller med gode evner til å jobbe tverrfaglig
 • Flink med kunder og evnen til å tenke kommersielt
 • Er motiverende, ordentlig, verdiskapende og engasjert

HVA MER KAN VI TILBY DEG?

 • En stilling med varierte arbeidsoppgaver og påvirkningsmuligheter
 • Være en del av et ledende miljø for gjennomføring av spennende industriprosjekter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og aksjeprogram for alle ansatte
 • Moderne lokaler et steinkast fra Skøyen stasjon
 • Fleksitid, fem ukers ferie, og i tillegg fri mellom jul og nyttår og i påskeuken
 • Treningsfasiliteter og bedriftsidrettslag med idrettslige og kulturelle aktiviteter gjennom året
 • Firmahytter

Høres dette spennende ut? Send oss din søknad i dag! Vi behandler søknader løpende, og gleder oss til å høre fra deg!

Industri & Anlegg søker også etter personer i andre stillinger:

 • Prosjekteringsleder / Prosjektleder innenfor Anleggsgjennomføring
 • Erfaren sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk og konstruksjonsanalyse
 • Sivilingeniør innen anleggsteknikk
 • Industrirådgiver og prosjekt / prosjekteringsleder innen industri
 • Rådgivere innen BIM, modellering og digital samhandling

Sjekk https://www.multiconsult.no/karriere/ledige-stillinger2/ for flere stillinger.

Kontaktpersoner

Harald Blomnes Kolvereid
Seksjonsleder
Telefonnummer: 99502344

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger