Senior Landskapsarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk ditt faglige engasjement og gode samarbeidsevner i en stilling hvor du bidrar til å skape bærekraftige løsninger for våre felles omgivelser. For denne rollen trenger du master i landskapsarkitektur eller tilsvarende, og erfaring med prosjekter der du har hatt en ledende rolle. Er du vår nye Senior Landskapsarkitekt? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Rambøll og Henning Larsen har slått seg sammen for å skape et selskap i verdensklasse. Vår felles ambisjon er å demonstrere at arkitektur, ingeniørvitenskap, integrert design og sterke digitale løsninger skaper bærekraftige løsninger for fremtiden. I Norge har den nye markedsenheten Arkitektur, Landskap og Urbanisme ca. 100 arkitekter og ca. 110 landskapsarkitekter, urbanister og planleggere fordelt på våre kontorer. 

Bli en del av vår avdeling for landskapsarkitektur i Oslo og Viken

Avdelingen du blir en del av har i dag ca.15 kompetente medarbeidere som arbeider med alle planfaser fra tidligfaseprosjekter, analyser og utredninger til byggeplaner. Vi har base på to kontorer: Oslo og Drammen, hvor vi jobber for kundene våre sammen med andre fag i Rambøll. Vi arbeider med by- og stedsutvikling som gir premisser for en bærekraftig utvikling. Vi utformer hverdagslandskapet med byrom, skolegårder og gode rekreasjonsområder, små og store samferdselsanlegg, sykehus og andre utomhusområder. Vi lærer av hverandre, av ulike typer prosjekter og utvikler oss i faglig samspill. Digital innovasjon, 3D og BIM er en stadig viktigere del av vår hverdag, der landskapsarkitektene har en viktig rolle fremover.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Gjennomføring av prosjekter hovedsakelig i regionen, men også nasjonalt.
  • Fagansvar
  • Prosjektledelse

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Master i landskapsarkitektur
  • God kjennskap til Autocad/Civil 3D
  • God kjennskap til Adobe Creative
  • Opptatt av estetikk, god formidlingsevne

I denne rollen vil det være en fordel om du er trygg på eget fag samtidig som du har god forretningsforståelse. Vi ønsker at du er interessert i flerfaglig konseptutvikling i samspill med ulike fag, og at du har gode samarbeidsevner. 

Velkommen til Rambøll/Henning Larsen 

Vår arbeidsmetodikk i byutviklingsoppgaver bygger på FNs bærekraftmål. Vi samarbeider også med Rambølls fagmiljøer i andre land om en felles tilnærming til slike oppgaver. Landskapsarkitektur og andre fag hos Henning Larsen er viktige premissgivere for samfunnsrådgivning i våre prosjekter generelt.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 14 kontorer med til sammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg.

Søknadsfrist: 18.02.2021

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne fungerende avdelingsleder Eva Vefald Bergsodden, mobil +47 977 79 989.

Kontaktpersoner

Eva Vefald Bergsodden
Telefonnummer: +47 97779989

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger