Senior kontraktsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Bane NOR styrker anskaffelsesorganisasjonen og søker etter kontraktsrådgivere til nyopprettet avdeling Anskaffelser og logistikk i Infrastrukturdivisjonen. Stillingene er plassert i seksjon Prosjektanskaffelser og rapporterer til kontraktssjef.

Prosjektene i Infrastrukturdivisjonen er fornyelses- og investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur i hele landet. Prosjektene er interessante og utfordrende logistikkmessig da vi fornyer og bygger ut i og ved driftssatt jernbane.

Vi ser etter deg som har erfaring fra arbeid med kontraktstrategi, kontraktsinngåelse, offentlige anskaffelser og oppfølging av kontrakt. Vi ønsker også at du har erfaring innenfor entrepriserett og endringshåndtering.

 Som kontraktsrådgiver i seksjon Prosjektanskaffelser vil du få en variert og innholdsrik arbeidsdag og vil være en del av våre prosjektteam. Du vil følge våre prosjekter tett og bidra i arbeidet med utarbeidelse og oppfølging av kontrakts- og anskaffelsesstrategier. Du vil lede forhandlinger og evalueringer, samt bidra i den løpende oppfølging av entreprisekontrakter og øvrige kontrakter i prosjektene i utførelsesfase.

Stasjoneringssted er p.t. Oslo, Trondheim eller Narvik. Stasjoneringssted for den ene stillingen er fortrinnsvis Oslo eller Trondheim og den andre Narvik. Søkerne bes oppgi hvilke stasjoneringssted de ønsker.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide strategier, konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Lede og koordinere tilbudsevalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige delprosjektledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
 • Bidra til at prosjekter gjennomføres og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høyskole innen økonomi, innkjøp, jus eller annet relevant fagområde. For søkere med lang og relevant erfaring vil utdanningskravet kunne fravikes
 • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel 
 • Erfaring fra entreprenør, rådgiver og/eller byggherreorganisasjoner er ønskelig
 • Erfaring med kontrakt- og anskaffelsestrategier, prosessledelse, prosjektorganisering og ulike gjennomføringmodeller er en fordel
 • Erfaring med gjennomføring av anskaffelser og utforming av kontrakter for bygg- og anleggsbransjen er ønskelig
 • Erfaring med kontraktsoppfølging er en fordel
 • Innsikt i entrepriserett og erfaring med oppfølging av utførelse - og totalentrepriser er ønskelig
 • Kompetanse innen relevante IKT- verktøy, som ulike konkurransegjennomførings- og kontraktsoppfølgingsverktøy er en fordel
 • Norsk er arbeidsspråk i de fleste av våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en målrettet,  strukturert og nøyaktig person med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du må være selvstendig, men også trives med å jobbe i og lede team,  samt være resultatorientert. Det er vesentlig at du evner å søke gode løsninger gjennom forhandling og samhandling. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre verdier, som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. 

Vi tilbyr

Du vil bli en del et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.

I tillegg kan vi tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige engasjerte kolleger og fagmiliøer 
 • Gode utviklingsmuligheter  
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 •  P.t. personalbillett på Vy sine tog 

Kontaktpersoner

Kristin Dahlin Simonsen
kontraktssjef Prosjektanskaffelser
Telefonnummer: 916 16110

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger