Senior kommunikasjonsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR består av rundt 60 medarbeidere og har ansvar for intern kommunikasjon og topplederstøtte, eksternkommunikasjon, PR og sosiale medier, samfunnskontakt, myndighetskontakt, beredskapskommunikasjon samt merkevare og design.

Vi er på jakt etter en strategisk og erfaren kommunikasjonsrådgiver til å jobbe med landsomfattende fornyelses- og investeringsprosjekter. Vår nye kommunikasjonsrådgiver må ha solid erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, være en dyktig rådgiver, ha erfaring med mediehåndtering og solid forståelse og erfaring i bruk av sosiale medier.

Kommunikasjonsrådgiveren er faglig koordinator for kommunikasjonsfunksjonen i Infrastrukturprosjekter og deltar i enheten ledergruppe. Kommunikasjonsrådgiveren rapporterer til kommunikasjonssjef for Infrastrukturdivisjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Som kommunikasjonsrådgiver i Infrastrukturprosjekter skal du planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak i avdelingen og i prosjektene. Dette skal gjøres i samarbeid med ledelsen og i samsvar med vedtatte mål og strategier.
 • Du skal profilere prosjektene og vise omverdenen noen av de viktige tiltakene Bane NOR gjør for å utvikle en bedre jernbane.
 • En viktig arbeidsoppgave er å informere og ha løpende kontakt med berørte naboer og andre interessenter.
 • Du skal planlegge og legge til rette ved besøk, befaringer og arrangementer i prosjektene.
 • Du skal være en intern kommunikasjonsressurs i prosjektene, som sikrer at arbeidet med kommunikasjon ivaretas på en god måte.
 • Et godt omdømme er ett av Infrastrukturprosjekters suksesskriterier, og en av oppgavene vil være å rådgi prosjektet i potensielle omdømmesaker.
 • I tillegg er det aktuelt å utføre oppgaver for den sentrale kommunikasjonsstaben ved behov.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det forventes at du har bred kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring på strategisk og operasjonelt nivå
 • God evne til planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter
 • Det er ønskelig med erfaring fra mediehåndtering
 • Rollen krever relevant høyere utdannelse fra høyskole eller universitet
 • Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Du må ha svært gode samarbeids og relasjonsbyggende evner – på tvers av organisasjonsenheter og mot eksterne samarbeidspartnere
 • Du er trygg i rådgiverrollen og har god gjennomslagskraft
 • Du har god driv, er engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne
 • Vi forventer at du er beslutningssterk, moden og robust
 • Din adferd og væremåte stimulerer til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • En synlig rolle med stor påvirkningskraft og utviklingsmuligheter i en organisasjon i sterk vekst
 • Vi flytter inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S. i 2019.
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger, samt personalbillett med NSB sine tog

Kontaktpersoner

Kjell Bakken
Telefonnummer: (+47) 91657573

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon