Senior Kategoriansvarlig Teknisk Innkjøp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

TINE sitt innkjøpsteam er en av konsernets viktige satsinger for å øke forbedringstakten og styrke konkurransekraften. Teamet jobber etter en felles struktur i tverrfaglige prosjekter og har hovedansvar for at innkjøpene leverer på TINEs mål innen økonomi, forsynings-sikkerhet, kvalitet, miljø og trygg mat.

Innkjøpsavdelingen er en stab på ca. 25 personer med en flat organisasjonsstruktur bestående av en liten ledergruppe og innkjøpere med ekspertise på ulike innkjøpskategorier. Innkjøp er en del av konsernstab Økonomi og Finans og rapporterer til CFO. 

Vi fyller på på med flere innkjøpere til innkjøpsteamet vårt!  Ønsker du en karriere som innkjøper i TINE? 

Som Innkjøper i TINE vil du jobbe tverrfaglig i team med fageksperter fra linjen og støtte linjeledelsen i TINEs divisjoner og staber med å gjennomføre store og strategisk viktige anskaffelser. Arbeidet følger godt etablerte prosesser, men det er samtidig behov for kreativitet og nytenkning i innkjøpsarbeidet.

Du vil inngå i teamet for tekniske kjøp og være en viktig støtte for Produksjon i deres behov ved investeringskjøp, i maskiner og utstyr, samt inngåelse av driftsavtaler og rammeavtaler. Stillingen rapporterer til innkjøpssjef tekniske kjøp. Stillingen vil ha stor påvirkning både internt i selskapet og mot andre selskaper og leverandører til TINE. Sentrale oppgaver vil være knyttet til å jobbe strategisk og langsiktig med kategorien tekniske kjøp, samtidig som du skal gjennomføre prosjekter for investeringskjøp og rammeavtaler. Fokus på produksjonsutstyr for å oppnå effektiv og fleksibel produksjon er sentrale begreper for stillingen.

Arbeidssted er Oslo, men innkjøpene vil også kunne foregå fra våre anlegg i Norge der du er ute hos våre kunder. Noe reising må påregnes. 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av anskaffelsesprosesser, investeringskjøp av eksterne anskaffelser og prosjekter, herunder forhandlinger og avtaleutforming
 • Oppfølging av leverandører, leverandørutvikling samt utvikling og implementering av kategoristrategi for porteføljen i samarbeid med de aktuelle funksjonsområdene
 • Endringsagent og pådriver for kontinuerlig forbedring innen egne kategorier
 • Tilrettelegging og inngåelse av innkjøpsavtaler og kontrakter
 • Service- og rammeavtaler for produksjonsutstyr for egne kategorier
 • Utarbeide, implementere og følge opp KPI’er for tildelte kategorier og leverandører i samarbeid med Innkjøpssjef
 • Sikre at anskaffelsene og kontrakter blir gjennomført i henhold til TINE’s overordnede retningslinjer
 • Forhandle priser for forbruksartikler innenfor Bygg og Eiendom inkl. vedlikehold
 • Inngå avtaler for Tekniske Installasjoner

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse på produksjon/ prosessanlegg
 • Kompetanse på produksjon av næringsmidler
 • Utdanning på bachelor nivå. Relevant erfaring kan kompensere
 • Erfaring fra tekniske prosjekter er en fordel
 • Prosjektleder erfaring
 • Lede anskaffelsesprosesser og/eller erfaring fra kontraktsforhandlinger
 • God kontrakts- og juridisk forståelse
 • Engelsk på forhandlingsnivå
 • Dokumentert gjennomføringsevne i prosjekt- og forhandlinger

Personlige egenskaper

 • Har høy integritet i tråd med TINEs verdier og går foran som et forbilde i anvendelsen av disse
 • Kommersiell teft og en sterk driv etter å oppnå resultater
 • Kontaktskapende, god til å etablere og utvikle relasjoner internt og eksternt
 • Analytisk og løsningsorientert tilnærming
 • Gode formidlingsevne samt evne til å utfordre etablerte løsninger
 • Stor gjennomførings- og leveringsevne med fokus på kvalitet
 • Business- og strategisk forståelse innenfor eget markedsområde

Vi tilbyr

I TINE vil vi at våre ansatte skal utvikles og skape resultater sammen med andre - gjennom å bli tatt vare på og å få muligheter. Derfor er arbeidsdagen i et av landets største industri-, og innovasjonsmiljø preget av mening, mestring, spennende utfordringer, samarbeid, raushet, gjensidig tillit og kompetanseutvikling

Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med Innkjøpssjef Torbjørn Haug på telefon 95 77 32 37 for en uforpliktende og konfidensiell prat, eller søk i dag ved å sende søknad og CV via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk

Vi foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette

TINE har besluttet å samlokalisere hovedkontoret med TINE Meieriet på Kalbakken i Oslo. Flytting er planlagt i løpet av 2020

TINE har gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Torbjørn Haug
Innkjøpssjef
Mobil: 957 73 237

Hvem er TINE?

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, TINE Brunost, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 12 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE er til stede over hele landet med sine meierier, og i tillegg har vi flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, inkludert Diplom-Is og Fjordland. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner.

TINE Innkjøp ledes av Innkjøpsdirektør, og har ansvar for alle innkjøp i TINE SA. Innkjøpsstrategien fastsettes av konsernledelsen. Innkjøp er et meget viktig fokusområde for TINE, og skal styrkes og utvikles betydelig i tiden fremover.