Senior ingeniør teknisk sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. juli, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Aibel søker senior/overingeniør innen Teknisk Sikkerhet. Som senior/overingeniør vil du få spennende utfordringer og oppgaver på anlegg i pågående vedlikeholdskontrakt, primært anleggene Aasta Hansteen, Norne og Kristin. Posisjonen kan også være aktuell for oppgaver på andre anlegg/kontrakter hvor kompetanse og utviklingspotensiale brukes optimalt.

Posisjonen vil ha plass ved vårt kontor i Harstad.

Som sikkerhetsingeniør i Aibel vil du delta i en faggruppe både lokalt og nasjonalt, samt være endel av vårt multidisipline fagmiljø. Her vil du kunne få en god faglig utvikling og helhetsforståelse for olje- og gassindustrien ved å delta i små og store studier eller vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

Posisjonen skal delta i prosjekter og studier for å ivareta sikkerhets spørsmål, avdekke potensielle farer, foreslå gode og sikre løsninger på design, installasjon og driftsspørsmål. Arbeid på anlegg i drift medfører ofte kompliserte og uklare spørsmål som gir spennende faglige utfordringer.

Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter: 

 • Aktiv, passiv brannbeskyttelse, områdeklassifiserig og rømningsveier   
 • Deteksjon, tennkildekontroll, SIL og nødavstenging  
 • Teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø  

Krav til utdanning og arbeidserfaring:

 • Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde. Fortrinnsvis petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
 • Fra 5-10 års erfaring innen olje- og gassrelatert virksomhet
 • God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid 
 • God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder 
 • Erfaring med HAZOP, HAZID, WEHRA og Design Review 
 • God kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav er en fordel  
 • Kunnskap om teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode norskkunskaper, både muntlig og skriftlig 
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper 
 • Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner 
 • Proaktiv og engasjert 
 • Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø 

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser.

Kontaktinformasjon: 
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Morten Johansen, tlf +47 900 95 856

Kontaktpersoner

Morten Johansen
Telefonnummer: +47 900 95 856

Hvem er Aibel?

Aibel is a leading service company within the oil, gas and offshore wind industries. We provide our customers with optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout a project's entire life cycle.

Les mer om Aibel og se flere ledige stillinger