Senior ingeniør teknisk sikkerhet

Stillingsbeskrivelse

Aibel er et ledende serviceselskap innen oppstrøms olje- og gass- samt offshore vindindustri. Vi tilbyr våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen.

Aibels dyktige medarbeidere er tett på kunden ved selskapets åtte kontorer i Norge og Sørøst-Asia. I tillegg har vi to moderne verft i Haugesund (Norge) og Laem Chabang (Thailand) med komplett fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter.

På grunn av økende arbeidsmengde ser vi etter sikkerhetsingeniører med erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel for fast ansettelse. 

Arbeidsoppgaver:

Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet, samt yte faglig bistand og samarbeid i disiplinen. Møteledelse og deltakelse i multidisipline gjennomganger og verifikasjonsaktiviteter inngår i arbeidsoppgavene 

Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter: 

 • Aktiv og passiv brannbeskyttelse,   
 • Deteksjon, tennkildekontroll og nødavstenging  
 • Teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø  

Krav til utdanning og arbeidserfaring:            

 • Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde.
 • Fortrinnsvis petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
 • Fra 5 års erfaring innen olje- og gassrelatert virksomhet 
 • God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid 
 • God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder 
 • Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review 
 • God kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav er en fordel 
 • Erfaring med Pipenet er en fordel 
 • Kunnskap om teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø er en fordel 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode norskkunskaper, både muntlig og skriftlig 
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper 
 • Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner 
 • Proaktiv og engasjert 
 • Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser.

Kontaktpersoner

Jorunn Gulbrandsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 85270000