Senior ingeniør marine - Offshore Wind

Stillingsbeskrivelse

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant?Din nye arbeidshverdag som Senior Marine Ingeniør vil gi deg ansvar og unike muligheter, er du klar for utfordringen?

Vi er på jakt etter deg som kan ta en sentral rolle i vår utvikling innen fornybar energi og offshore wind. Vår Field Deleveopment & Offshore wind avdeling i Haugesund utvider teamet. Er du vår neste Senior Marine Ingeniør, og vil bli med oss på det grønne skiftet?

Vi søker både deg som er principal- og senior ingeniør innenfor marine. En marine ingeniør hos Aibel deltar i prosjekter, studier og tilbudsarbeid. Designutvikling av nye installasjoner medfører spennende faglige utfordringer for deg og din karriere.

Som marine ingeniør vil du ha mulighet til å delta i store og spennende prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Vår avdeling innenfor offshore wind i Haugesund består i dag av 50 dyktige, internasjonale ingeniører fra ulike fagfelt som utfyller hverandre på en god og kreativ måte. Vi har et pulserende arbeidsmiljø og jobber tett sammen for å bygge gode, velfungerende team på tvers av organisasjonen.

Din nye arbeidshverdag vil tilby mye ansvar, er du klar for utfordringen?

  • Din rolle vil være disipliningeniør eller disiplinleder i prosjekter innen fornybar energi.
  • Du vil delta i studier og tilbudsarbeid for fremtidige prosjekter.
  • konseptutvikling, designutvikling og prosjektering for gjennomføring av marine operasjoner blir din nye hverdag.
  • Planlegge og gjennomføre marine operasjoner både onshore, inshore og offshore, som f.eks sjøtransport, løft og installasjon.
  • Utføre styrke-, stabilitet- og fortøynings-beregninger og utarbeide design-rapporter.
  • Du vil utarbeide prosedyrer og manualer for marine operasjoner
  • Arbeide med regelverk, krav og standarder

Hvem er du?

Vi ønsker deg som har en Bachelor – eller mastergrad innen fagfeltet marine. Du har muligens allerede opparbeidet deg erfaring innen fornybar energi og HVDC prosjekter eller olje- og gassrelatert virksomhet. Det er fint om du har prosjekterfaring fra alle design faser innen marine operasjoner.  Vi er på jakt etter deg som ønsker å fordype deg i faget og jobber teknisk. I Aibel er vi alltid på jakt etter deg som har ambisjoner innen ledelse i prosjekt.

Som person ser vi etter deg som er en god samarbeidspartner, som deler av din kunnskap og samtidig er selvstendig i arbeidet ditt. Du trives i et internasjonalt miljø, og kan kommunisere på tvers av teamet.

  • Du har en god multidisiplin forståelse og bidrar til å skape et godt faglig miljø i teamet. 
  • Vi verdsetter lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav, og liker at du er proaktiv og engasjert i dine handlinger.
  • Har gode HMS Holdninger

Bli vår kollegaSom ansatt i Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at våre ansatte får sjansen til å arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle sitt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerte arbeidsmiljø ved alle våre lokasjoner.Vi tilbyr fleksibel arbeidstid. I en hektisk hverdag er det godt å ha en arbeidsgiver som gir deg den fleksibiliteten du trenger i ulike faser av livet. I tillegg tilbyr velferdsklubbene i Aibel et bredt spekter av velferdsaktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte.

I Aibel har vi et verdigrunnlag som baserer seg på at vi skal være ansvarlige, visjonære, åpne og fleksible. Vi kaller det «we care». Verdiene skaper kulturen vår, og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå våre felles mål. Aibels ansatte verdsetter disse verdiene, og vi har alle en felles holdning hvor vi bryr oss om hverandre, kundene, leverandørene, og samfunnet rundt oss.

Vi er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning blir ikke vårt engasjement for bærekraftig utvikling beskrevet i en plan, men inkludert som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. I Aibel har vi forpliktet oss til å balansere selskapets økonomiske bærekraft med det sosiale og miljømessige ansvaret vi har.

Kan du indentifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søknadsfrist og kontaktinformasjon:Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Kristian Olafsrud, tlf; 852 68 284 , kristian.olafsrud@aibel.comArbeidssted: HaugesundSøknadsfrist: 31.01.22

Hvem er Aibel?

Aibel is a leading service company within the oil, gas and offshore wind industries. We provide our customers with optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout a project's entire life cycle.

Les mer om Aibel og se flere ledige stillinger