Senior Ingeniør Elektro

Lundin Energy Norway AS behøver flere flinke folk til driftsavdelingen. Nå har vi en ledig stilling som Senior Ingeniør Elektro ved vårt hovedkontor på Lysaker. Driftsavdelingen i Lundin Energy Norway AS har lisens- og operasjonelt ansvar for selskapets produserende innretninger. Avdelingen består av om lag 120 dedikerte ansatte onshore og offshore. I denne stillingen rapporterer du i teknisk linje i driftsorganisasjonen. Teknisk avdeling har varierte arbeidsoppgaver og ansvarsområder relatert til bl.a. plattformen «Edvard Grieg» som ligger i blokk 16/1 på Utsirahøyden ca. 180 km vest for Stavanger. Personen vi ser etter må ha evne og forståelse for hva som skal til for å sørge for sikker og god drift av elektriske anlegg på våre offshore installasjoner.

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Stillingens ansvarsområde er relatert til oppfølging av de elektriske anleggene for Lundins operasjonelle installasjoner. Stillingen innehar bl. a. rollen som «Ansvarshavende elektrisk anlegg» for Lundin Energy Norway AS med tilhørende arbeidsoppgaver. Dette innebærer bl.a.:

 • Selskapsrepresentant mot norske myndigheter for elektrodisiplinen
 • Ansvarlig for ivaretakelse og vedlikehold av interne prosedyrer for drift av elektriske anlegg
 • Ansvarlig for å påse at interne styringsdokumenter for elektrodisiplinen til enhver tid er i tråd med det gjeldende lovverk
 • Ansvarlig for ivaretakelse av sikkerheten ved de elektriske anleggene og påse at prosedyrer og rutiner for dette er etablert og blir etterlevd
 • Ansvarlig for å ivareta at personell som utfører elektrisk arbeid har riktige kompetanse, samt oppfølging av dette
 • Ansvarlig for godkjenning og oppfølging av foretak som utfører elektriske arbeider på Lundin Energy Norways innretninger
 • Godkjenning/kvalifisering av elektrisk utstyr som benyttes

 

Videre vil stillingen ha arbeidsoppgaver relatert til

 • Tilstandsovervåking av elektrisk utstyr
 • Oppfølging av relevante serviceavtaler
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Planlegging av vedlikehold
 • Mindre modifikasjoner

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning; relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev.
 • Minimum 10 års erfaring fra petroleumsindustrien og norsk kontinentalsokkel
 • Solid kunnskap om og erfaring med:
  • Drift og vedlikehold av høyspent- / lavspent- / batteri-anlegg
  • Elektrisk utstyr og komponenter
  • Tilstands overvåkning
  • God kjennskap til relevante standarder
 • Erfaring med vedlikeholdsstyring og arbeidsplanlegging
 • Systematisk og nøyaktig
 • Evne til å arbeide selvstendig effektivt og forholde seg til korte tidsfrister
 • Sertifisert som elektroinstallatør er en fordel

For å lykkes i stillingen kreves det forståelse av viktigheten av å jobbe i team, tydelighet med tanke på ansvar og rolle, samt evne til å være løsningsorientert.  

 

Om driftsavdelingen:

Driftsavdelingen har lisens- og operasjonelt ansvar for selskapets produserende felt. Avdelingen består av om lag 120 dedikerte ansatte – onshore og offshore.

Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Driftssenteret er lokalisert sammen med hovedkontoret til Lundin Energy Norway på Lysaker.

Kontaktpersoner

Anders Aspelund
Technical Manager Operations
Daniel Forchhammer
Manager Technical Disciplines and Integrity