Senior IKT-infrastrukturarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. Hos oss får du muligheten til å videreutvikle samfunnskritisk infrastruktur.

Avdelingen infrastruktur sentralt har ansvaret for drift og forvaltning av Statnett sin IKT-infrastruktur. Med infrastruktur mener vi: nettverk, operativsystemer, IKT-sikkerhet, servere, lagring, backup & restore, databaser osv. Avdelingen har tett samarbeid med andre avdelinger både i og utenfor IKT-divisjonen. Dessuten er avdelingen ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en omfattende infrastruktur til alle brukere i Statnett. Statnett har mange pågående strategiske prosjekter der det er behov for en infrastrukturarkitekt som kan ivareta våre interesser og samarbeide tett med andre arkitekter i IKT-divisjonen.

Våre verdier, felleskap, respekt og langsiktighet representerer vår kultur.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablering av interne IaaS og PaaS løsninger som skalerer til ekstern sky
 • Etablering av infrastruktur, overvåkning og sikkerhetsløsninger for å ta i bruk eksterne SaaS tjenester på en god måte
 • Delta i prosjekter ved innføring av nye IT-løsninger eller endringer av eksisterende løsninger og sørge for at prosjekter gjør gode arkitekturvalg med fokus på underliggende infrastruktur, blant annet støtte til innføring av Office365 med hovedfokus på underliggende infrastruktur
 • Bidra til etterlevelse av Statnetts sikkerhetspolicy, både i forvaltning og i prosjekter.
 • Delta i prosjekter og standardiseringsarbeid med ansvar for spesifikasjon og kvalitetssikring av grensesnitt mot infrastruktur

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere 

 Vi tror du har:

 • Fullført en relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse. Vi ønsker dog at du har minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra større prosjekter.
 • Arkitekturforståelse, teknisk IKT forståelse og evne til å se teknologi i sammenheng med forretningsmessige mål.
 • Kompetanse på sikkerhetsarkitektur.
 • Erfaring med oppsett og bruk av hybride infrastrukturløsninger mellom sky og internt, hvorpå det er spesielt positivt med erfaring fra innføring av Microsofts Office365  fra et infrastrukturperspektiv.

 Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe i grensesnittet mellom mennesker og teknologi, samt se muligheter for  effektivisering ved bruk av ny eller eksisterende teknologi
 • Du evner å bygge gode relasjoner mot forretningen og forstå deres behov samtidig som du evner å formidle og diskutere løsninger med teknisk fagpersonell
 • Du har gode analytiske  evner, og er vant til å arbeide metodisk og strukturert for å nå fastsatte mål
 • Du har gode samarbeidsevner, er inkluderende og serviceinnstilt
 • Du kan kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Høres dette interessant ut?

Søknader registreres elektronisk med kontaktdata. CV og søknad legges ved som vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt

Kontaktpersoner

Lee Harald Aas
Rekrutteringsrådgiver, Glasspaper People

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger