Senior geoteknikker

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

På grunn av stor aktivitet og økte budsjetter, har Utbyggingsdivisjonen behov for flere medarbeidere.
Teknikk og konsept, i seksjonen Konstruksjon og geofag, samles medarbeidere med stillinger som ingeniørgeologer, geoteknikere og ingeniørstillinger innen konstruksjon i Utbyggingsdivisjonen.
Vi ser nå etter en drivende og erfaren geotekniker for å styrke vårt miljø innen geoteknikk. Du har faglig integritet, gode samarbeids- og formidlingsevner, er engasjert og med godt humør. Hos oss vil du jobbe sammen med høyt kvalifisert kolleger som takler et høyt tempo og har mange baller i luften. Du vil kunne få muligheten til å påvirke og utforme løsninger innenfor alle våre prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp planlegging og prosjektering i Utbyggingsdivisjonen, og bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet.
 • Bistå med oppfølging av rådgivere innen fagområdet og påse at det prosjekteres godt byggbare løsninger
 • Bistå ved valg og forankring av de tekniske løsningene som legges til grunn i våre prosjekter.
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger
 • Bistå ved grunnundersøkelser og tolkning av grunnundersøkelser
 • Bidra med vireutvikling av Teknisk designbasis innen fagområdet
 • Faglig bistand innen fagområdene som bidrar til profesjonell gjennomføring av våre prosjekter i alle faser
 • Veiledning og rådgivning innen fagområdene og kontakt mot andre fagmiljøer i Bane NOR

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning master/sivilingeniør eller bachelor/ingeniør med kompetanse innen geoteknikk
 • Solid erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med fokus på samferdselsanlegg
 • Erfaring fra geoteknisk prosjektering er ønskelig
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Erfaring fra og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger

Personlige egenskaper

 • Du er utpreget løsningsorientert, kombinert med stor interesse for ny teknologi
 • Du skaper tillitt gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med prosjektene og andre enheter.
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Gode lønns, pensjon og forsikrings vilkår

Kontaktpersoner

Trude Anke
Leder teknikk og konsept
Telefonnummer: 91655922

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon