(Senior) Fagspesialist IT Risiko og Sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker flere nye ansatte til stillinger i IT Risk & Security Center som vil ta del i videreutviklingen av et moderne miljø for risikostyring!

Vil du jobbe i et av Norges største miljøer innenfor IT risiko- og sikkerhetsarbeid? IT Risk & Security Center er spydspissen innen dette arbeidet innenfor teknologi og operasjonell risiko i DNB. Arbeidet består av å følge opp de ulike teknologi- og leveranseenhetene sitt risikoarbeid og hjelpe til at dette blir en naturlig del av hverdagen.

Hvorfor søke jobb i IT Risk & Security Center?

DNB har investert kraftig i metode- og verktøystøtte de siste årene, og for å få ut potensialet styrker vi nå laget med flere dyktige medarbeidere. Du vil få muligheten til å identifisere og analysere risiko i IT-systemer og spennende utviklingsprosjekter, som skal utvikle morgendagens bankløsninger.

Hva går jobben ut på?

Som fagspesialist innen IT-risiko og -sikkerhet vil du være ansvarlig for å følge opp risiko for et eget område i banken (Risk Manager). Mer spesifikt vil du blant annet jobbe med å:

 • identifisere, vurdere og følge opp risiko, samt å utarbeide beslutningsstøtte på bakgrunn av dette
 • støtte operative ressurser i å få god oversikt over risikoer og tiltak
 • bidra til effektivisering av risikoarbeidet i DNB gjennom forenkling og automatisering
 • delta i fagforum og ekspertgrupper for IT-risiko- og sikkerhetsarbeid på tvers av teknologi- og forretningsenheter i DNB

Hvem er du?

Vi søker flere nyansatte til seksjonen, og ser etter deg med følgende bakgrunn:

 • Du har utdannelse på høyskole eller universitetsnivå innenfor operasjonell styring eller IT-risikostyring. Andre relevante studier til IT-risiko- og sikkerhetsarbeid oppfordres også til å søke
 • Du har praktisk erfaring fra IT-risikoarbeid eller -sikkerhetsarbeid, eller kan vise til kurs og sertifiseringer innenfor fagområdet
 • Du har praktisk erfaring med å automatisere eller forenkle prosesser fra tidligere oppgaver eller arbeidsforhold

Erfaring med, og utvikling av, verktøystøtte i ServiceNow (eller andre anerkjente GRC verktøy) for risikostyring eller annen datadreven modellering er en stor fordel

Kan du ikke krysse av alle punkter, men tenker likevel at du har det som skal til for å ta rollen som fagspesialist hos oss? Ta kontakt!

Som person ser vi etter deg som

 • evner å forstå et komplekst bilde og kommunisere det oversiktlig og forståelig videre til andre
 • har høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • har lyst til å jobbe med automatisering og forenkling av risikoarbeidet i en større organisasjon
 • har gode samarbeidsevner samt evne til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer
 • kommuniserer godt på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Om DNB

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.

Kontaktpersoner

Kristian Nordby Brakestad
Mobil: 924 48 059