Senior driftsingeniør

Lundin Norway AS har etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Videre jobber selskapet med å modne prosjektene Luno II, Rolvsnes og Alta som mulige utbygginger. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og siden oppstart har feltet hatt rekordhøy regularitet. Selskapet er i dag et fullt integrert oljeselskap. Vårt hovedkontor og driftssenter er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo og vi har et avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av omkring 360 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no Lundin Norway er et komplett oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og produksjon. Vi har gjort flere betydelige funn hvor Edvard Grieg og Johan Sverdrup er de største. Vi startet produksjonen fra vår første egenopererte plattform - Edvard Grieg - i 2015. Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Driftssenteret er lokalisert sammen med hovedkontoret til Lundin Norway på Lysaker.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Lundin Norway behøver flere flinke folk til driftsavdelingen. Nå har vi ledig stilling som senior driftsingeniør.
 
Driftsavdelingen i Lundin Norway har lisens- og operasjonelt ansvar for selskapets produserende felt. Avdelingen består av om lag 120 dedikerte ansatte – onshore og offshore. Som senior driftsingeniør rapporterer du i teknisk linje i drift. Teknisk avdeling har varierte arbeidsoppgaver og ansvarsområder relatert til bl.a. Edvard Grieg.  Evne til å jobbe kryssdisiplinært samt ta ansvar for progresjon og ferdigstilling av oppgaver er sentralt for å lykkes som driftsingeniør. Stillingen er viktig i utformingen av «Fremtidens driftskonsept».  
 
Som senior driftsingeniør vil du få ansvar for allokering, prosess-simulering og energiledelse.
 
Allokering av olje og gassproduksjon
 • Gjennomgang, analyse og validering av produksjonsdata  
 • Kvalitetssikring av alle produksjonsrapporter som distribueres internt og eksternt til partnere og myndigheter 
 • Sørge for effektive verktøy/applikasjoner for databehandling av produksjonsdata 
 • Sørge for gode arbeidsprosesser og arbeidsmetoder
 • Sikre at disse er dokumentert 
 • Analyse av avvik og feilrapporteringer, samt sørge for korrigeringer
Etablere og aktivt forvalte regime og verktøy for energistyring 
 • Etablere applikasjoner og arbeidsprosesser 
 • Sikre daglig oppfølging av energiforbruk 
 • Kontinuerlig søke forbedringer og energieffektive produksjonsmodi 
Sikre optimal og forutsigbar produksjon vha. prosess-simulering 
 • Gjennomføre prosess-simuleringer og analyser 
 • Avklare risiko relatert til ulike operasjoner 
I tillegg vil du inneha rolle som “Teknisk Ansvarlig” for relevante ytelsesstandarder, være kontraktsansvarlig for aktuelle serviceavtaler og sikre konsistent og god dokumentasjon.
 
Kvalifikasjoner  
 • Utdanning på Master-nivå  
 • Minimum 5 års erfaring fra petroleumsindustrien og norsk kontinentalsokkel  
 • Prosessteknisk bakgrunn med teknisk forståelse av systemer og utstyrsdesign  
 • Erfaring med produksjonsallokering og tilhørende oppgaver  
 • Erfaring med prosess-simulering og tilhørende oppgaver  
 • God kjennskap til energiledelse  
 • God kjennskap til relevante standarder  
Vi tilbyr 
 • En spennende jobb i et selskap med høy aktivitet og store ambisjoner for fremtiden
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler 
Vi ser etter en person som er en god lagspiller og som har evne til å arbeide systematisk og nøyaktig. Er du i tillegg fleksibel, initiativrik og entusiastisk så kan det være deg vi ser etter.    

Kontaktpersoner

Anders Aspelund
Technical Manager Operations