Senior Byplanlegger

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din byplanerfaring i en stilling hvor du kan lede prosjekter for planlegging av fremtidens byer. For denne rollen trenger du en relevant mastergrad og erfaring med planprosesser etter plan- og bygningsloven. Er du vår nye Senior byplanlegger? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår plan avdeling

Som vår nye Senior byplanlegger blir du en del av planmiljøet i vår byutviklingsdivisjon. Planavdelingen har medarbeidere i Oslo, Drammen og Tønsberg, og kontorsted for stillingen kan være i en av disse. Vi har 25 engasjerte medarbeidere, både unge og erfarne, som gjør sitt ytterste for å skape bærekraftige byer og tettsteder. Vi er engasjert i samfunnsplanlegging, kommuneplanlegging, reguleringsplanlegging og konsekvensutredning. For eksempel er vi nå aktive i plan- og utredningsarbeidet for Oslo Universitetssykehus, hvor det skal etableres nye sykehusbygg på Aker og Gaustad. Hver av disse to prosjektene har større omfang enn utbyggingen av regjeringskvartalet. Her har vi ansvaret for reguleringsplanlegging, medvirkning og konsekvensutredning

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Ledelse av byplanleggingsprosjekter for kunder
  • Ledelse og koordinering av tverrfaglige team
  • Fagansvar for plan- og utredningsarbeidet i store prosjekter
  • Veiledning av unge medarbeidere
  • Deltakelse i tilbuds- og markedsarbeid

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Mastergrad innen samfunnsplanlegging, byplanlegging, fysisk planlegging e.l.
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Arbeidserfaring med deltakelse i prosesser etter plan- og bygningsloven

I denne rollen vil det være en fordel om du også har god evne til samarbeid med kunder og kollegaer, kan uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig, samt at du er initiativrik og ansvarsfull.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 25.09.2019.

Har du spørsmål? Kontakt [Randi Aune-Steinacher, seksjonsleder, 41 00 74 60]

Kontaktpersoner

Randi Aune-Steinacher
Telefonnummer: +47 41007460

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger