Senior byggingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Blir du motivert av å utfordre tradisjonelle arbeidsprosesser og har tro på systematisk forbedring av disse for å forbedre operasjonell effektivitet?  Da kan du være riktig person for denne stillingen. Eramet Norway Porsgrunn har ledig stilling som senior byggingeniør.

Eramet Norway har som ambisjon å være en ledende produsent av raffinerte manganlegeringer og driver en av verdens reneste produksjonsprosesser for fremstilling av manganlegeringer - tuftet på norske industritradisjoner og bærekraftig høyteknologi. Vi har store ambisjoner om å ytterligere redusere våre klima- og miljøfotavtrykk og vi er avhengig av å automatisere og digitalisere våre prosesser for å sikre vår fremtidige konkurransekraft.  

Eramet Norway Porsgrunn har en stor byggportefølje og en rekke krevende, spennende og utfordrende byggprosjekter. Vi søker nå etter en senior byggingeniør som kan være med å lede investerings- og vedlikeholdsprosjekter samt være med å videreutvikle vår prosjektportefølje.

Stillingen inngår i verkets prosjektavdeling bestående av 6 prosjektledere samt en avdelingsleder. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse, inkludert prosjektering, konstruksjon, budsjettering og nødvendige beregninger.
 • Sørge for at relevante prosedyrer og krav til helse, miljø, sikkerhet og energi blir ivaretatt og etterlevet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjekter.
 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere vedlikeholds- og investeringsprosjekter i henhold til verkets prosedyrer, inkludert tekniske og økonomiske vurderinger. Spesielt gjelder dette:
  • Vedlikeholdsarbeider i verkets bygningsmasse
  • Luftbehandling og uteområder
  • Bistå driftsavdelingene med råd, løsninger og assistanse innen det byggetekniske området
  • Sørge for at det brannforebyggende arbeidet ved verket blir fulgt opp og er i henhold til krav
  • Sørge for at prosjekter utføres i henhold til bedriftens anskaffelsesstrategi, samt innenfor gitte tidsrammer og HMSE-krav
  • Utarbeide tekniske spesifikasjoner som underlag for forespørsler og tilbud samt evaluere disse

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse på høyskolenivå eller tilsvarende relevant utdanning
 • Bred erfaring innen prosjektledelse og bruk av prosjektmetodikk

Personlige egenskaper

 • Bred erfaringsbakgrunn fra det byggetekniske fagområdet
 • Kunnskap om lover og forskrifter innen det byggetekniske fagområdet
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert, effektiv og kreativ 
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø, hvor det er rom for kreativitet og påvirkning av egen arbeidsdag
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kvinner oppfordres særskilt til å søke

Kontaktpersoner

Knut Løyland
Avdelingsleder prosjektavdelingen
Telefonnummer: +47 901 89 203

Hvem er Eramet Norway AS?

Eramet Norway AS er en del av det franske gruve- og metallurgikonsernet Eramet som har ca. 13.000 ansatte i 20 land. Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til stålindustrien og har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, samt en utviklingsgruppe i Trondheim. Bedriftens 500 ansatte bidrar til en omsetning på rundt 7 milliarder kroner.