Senior Arealplanlegger - Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen arealplanlegging? Vil du være med på å forme morgendagens byer og infrastruktur?  Kan du skape gode samarbeid både internt og eksternt? Og har du erfaring fra enten større byutviklingsprosjekter eller infrastrukturprosjekter og konsekvensutredninger for veg- eller baneprosjekter? Da er du kanskje den vi er på jakt etter!

Bli en del av vår avdeling for areal og samferdsel

COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med en sterk posisjon innen areal og samferdsel. Her vil du kunne jobbe med alt fra de store infrastrukturprosjektene, byutviklingsprosjekter, konsekvensutredninger, mulighetsstudier og KVU'er, samt arealplaner for offentlige eller private kunder. I våre tjenester sikrer vi teknisk gjennomførbare løsninger og økonomisk sunne prosjekter med fokus på miljømessig, teknisk og økonomisk bærekraft.

Vi er i dag et tverrfaglig team på ca. 75 dedikerte medarbeidere med kompetanse innen av areal-, veg- og trafikkplanlegging, samt GIS og landskapsarkitektur. Vårt fagmiljø jobber på prosjekter på tvers av hele COWI og har et solid faglig nettverk både i og utenfor Norge. Vi supplerer hverandre godt med bred kompetanse og et høyt faglig engasjement, og har et trygt og godt arbeidsmiljø med gode muligheter både sosialt og faglig. Åpne tilbakemeldinger er høyt verdsatt, og avdelingens ledelse oppmuntrer og engasjerer seg i den enkeltes utvikling.

Få en variert hverdag med utviklende arbeidsoppgaver

Som erfaren arealplanlegger er din hovedoppgave å fungere som planprosessleder og sikre at planprosessen blir fulgt overfor våre kunder. Du vil kunne være med på å påvirke prosjektene du er involvert i – gjennom ideer, innspill og løsninger. I tillegg vil du fungere som en tillitsfull rådgiver og skape gode relasjoner til dine kunder.

Til daglig vil du kunne utføre følgende arbeidsoppgaver:

 • Planprosessledelse, disiplinledelse eller prosjektledelse som din primære oppgave
 • Tett kontakt med kundene dine
 • Lede arbeide med konsekvensutredninger, reguleringsplaner og lignende
 • Gjennomføre tidligfase utredninger, konseptutvikling, vurderinger og analyser
 • Faglig ledelse innenfor dine spesialfelt
 • Marked og tilbudsarbeid

Du vil få muligheten til å jobbe i flere spennende tverrfaglige prosjekter, og med en stor prosjektportefølje har vi anledning til å tilpasse prosjekttype og størrelse etter ønske fra den vi ansetter.

Dine ferdigheter. Vårt team. Sammen utformer vi fremtiden

Vi ser etter oppdragsledere og disiplinledere for både byutviklingsprosjekter, større tidligfase infrastrukturprosjekter og mellomstore områdeplaner eller detaljreguleringsplaner med konsekvensutredning knyttet til privatmarkedet eller statlig/kommunal/fylkeskommunal sektor. Er dette innenfor ditt interessefelt, så har vi den riktige stillingen for deg.

For å lykkes i denne rollen er det viktig at du er en lagspiller med god oversikt og evne til å skape gode samarbeid med både interne og eksterne partnere. Du bør også være strukturert med ryddig arbeidsmetodikk og gode koordineringsevner.

Du bør dessuten ha følgende kompetanse og ferdigheter:

 • Master med spesialisering innen arealplanlegging eller lignende
 • Minst 10 års erfaring innen areal- og samfunnsplanlegging, herav minimum 5 års konkret erfaring med ledelse av byutviklingsprosjekter eller andre større planarbeid i byområder
 • Alternativt minst 7 års erfaring fra infrastrukturprosjekter og erfaring med koordinering av konsekvensutredninger for veg- eller baneprosjekter, gjerne fra byggherre, entreprenør, offentlig sektor eller rådgivende ingeniørfirma
 • Du er dyktig på å drive prosesser fra A til Å og sikrer at helheten i prosjektet blir ivaretatt, samt mestrer koordinering av ulike fagfelt
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og breddekunnskap innen aktuelle fagområder for en planprosess
 • Driv til å skape muligheter, engasjement i marked- og tilbudsarbeid
 • Selvgående og initiativrik med evne til å se muligheter i utfordrende romlige situasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Med særskilt relevant erfaring vil kandidater med mindre erfaring vurderes.

Cowi som arbeidsplass

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter med innovative faglige løsninger, prosesser og bruk av digitale verktøy.

Hos oss får du:

 • I stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Interne kompetansenettverk med samarbeid på tvers av fagfelt og regioner.
 • En unik mulighet til å lære av de beste, utvikle ditt eget potensial og bygge en solid karriere
 • Delta i utformingen av fremtidens samfunn ved å finne bærekraftige løsninger
 • Være med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for delvis hjemmekontor
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi tilbyr også privat helseforsikring for våre ansatte.

Interessert?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta gjerne kontakt med: Espen Viddal (Avdelingsleder Areal & Samferdsel) på tlf.: +47 901 77 104. Alle søknader behandles konfidensielt. Vi intervjuer kandidater fortløpende og ser frem til å motta din søknad så snart som mulig.  

Kontaktpersoner

Espen Viddal
Avdelingssjef Areal & Samferdsel
Telefonnummer: +47 901 77 104

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger