Senior Anskaffelsesrådgiver IT

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett har satt en klar digital ambisjon. Vi skal sikre nok kraftforsyning til at klimamålene om nullutslipp nås, først og fremst i Norge, men også med bidrag til Norden og Europa. For å levere på dette målet er det igangsatt flere store initiativ for å ta ut gevinster gjennom å digitalisere større deler av virksomheten. Bruk av data og kunstig intelligens blir essensielt i arbeidet med å lage løsninger for å styre, drifte og balansere kraftsystemet.Vi ser etter en kommersiell senior anskaffelsesrådgiver, som vil bistå IT med deres anskaffelser, forhandlinger og oppfølging av IT-kontrakter. Du har god IT-teknisk kompetanse. Du har erfaring fra større komplekse IT-leveranser og ønsker å bruke denne erfaringen for å sikre gode IT- anskaffelser. Det er en fordel om du har erfaring med IT-anskaffelser, forhandlingsledelse og leverandøroppfølging. Du samarbeider godt og blir en viktig samarbeidspartner med prosjektledere, produkteiere, kategorileder og anskaffelsesrådgivere.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen IT og Indirekte anskaffelser (BNC) i divisjon Bygg og Anlegg, men vil jobbe svært tett med IT divisjonen. Som Senior anskaffelsesrådgiver IT vil man hovedsakelig arbeide med strategiske anskaffelser innenfor IT, det vil være viktig at man kan se helheten i verdikjeden, kommuniserer tydelig og være en dyktig rådgiver og forhandlingsleder både i anskaffelsesprosesser og kontraktoppfølgingsprosesser.

Stillingens lokasjon er vi fleksible på, du kan jobbe ved et av våre kontorer i Oslo, Sandnes, Trondheim eller Alta.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og være forhandlingsleder for anskaffelsesprosesser innen IT
 • Leverandørutvikling og kontraktsoppfølging
 • Delta aktivt i forbedringsarbeid, kategoriarbeid og anskaffelsesstrategier
 • Bidra til identifisering og modning av nye gevinstområder, samt utarbeide nødvendig beslutningsunderlag
 • Ansvar for egen kontraktsportefølje

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på Bachelor eller Masternivå, fortrinnsvis innen IT, økonomi, teknologi eller juridisk. Praktisk erfaring kan veie opp for utdannelseskrav.
 • Erfaring med innkjøp og forhandlingsledelse av større IKT-anskaffelser er en fordel
 • God kunnskap om og erfaring med standardavtaler innen IKT-området er en fordel
 • Kompetanse og erfaring fra regelverk for offentlige anskaffelser er en fordel
 • Analytisk og strukturert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du skal jobbe mot både IT og forretningssiden, så vi er opptatt av at du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn 
 • Du liker å lykkes med å jobbe i grensesnittet mellom IT teknologi og virksomhet 
 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder 
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og at samarbeid er nøkkelen til suksess 
 • Du ønsker å bidra til den digitale transformasjonen av Statnett 
 • Du er kommersiell fokusert og resultatorientert 
 • Du har evne til å tenke helhetlig og strategisk

Vi tilbyr

 • Du blir del av en avdeling som er ansvarlig for IT og Indirekte anskaffelser som skal sikre et digitalisert kraftsystem. Vi jobber tett sammen, og vi deler kunnskap. 
 • Avdelingen kjennetegnes av kompetente, humørfylte og løsningsorienterte medarbeidere. 
 • Du blir sentral i arbeidet med å endre kraftsystemet til en mer digitalisert hverdag. 
 • Du får være med på å ta i bruk ny teknologi, samt for å tilrettelegge for å utnytte data i våre beslutninger, 
 • Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Vi prioriterer effektivisering og digitalisering av måten vi jobber på.

Kontaktpersoner

Therese Høgseth Mork
Telefonnummer: 95249933

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger