Senior Akustiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor sju forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Vann og Miljø, By & Samfunn og Fornybar Energi.

I Region Sør har Multiconsult kontor i Rigedalen utenfor Kristiansand sentrum. Enheten består av omlag 60 engasjerte og innovative medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vårt mål er blant annet å bidra i utviklingen av klimanøytrale byområder preget av arkitektur med høy kvalitet. Det å legge til rette for en infrastruktur med klimavennlig areal- og transportutvikling utgjør også en sentral del av vår virksomhet.

Avdeling for Miljø- og Spesialrådgivning (MSR) er et miljø med fokus på utvikling av høy faglig kompetanse. Vårt største konkurransefortrinn skal være å ha den beste kombinasjonen av spisskompetanse, generell kompetanse, multifaglighet, størrelse og landsdekkende tilstedeværelse.

 

Stillingsbeskrivelse

Til vår avdeling for Miljø- og spesialrådgivning søker vi etter en senior akustiker med minimum 8 års relevant arbeidserfaring. Stillingen som senior akustikkrådgiver er en spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling.

Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver med hensyn til rådgivning og prosjektering innenfor alle bygningskategorier, både for nybygg og eksisterende byggverk.

Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppdrags- og disiplinledelse
 • Tidligfaserådgivning
 • Bistand med råd innenfor akustikk og støy i alle faser av ett prosjekt, fra reguleringsplanfase til bygge- og driftsfase
 • Prosjektering av lydforhold i bygninger, bygningsakustikk og romakustikk etter NS 8175 og andre relevante standarder
 • Utredning av eksternstøy for ulike virksomheter, utarbeidelse av støysonekart etter T-1442
 • Vurdering og målinger av vibrasjoner i byggverk
 • Vurdering og målinger av støy og arbeidsmiljø på offshore installasjoner
 • Oppfølging på byggeplass og i anleggsfase
 • Kundeoppfølging
 • Avhengig av bakgrunn, erfaring og egnethet, vil du i oppdragene tildeles rollen som faglig leder, disiplinleder, oppdragsleder eller oppdragsansvarlig

  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant faglig utdanning fra høyskole/universitet
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT.
 • Minimum 8 års relevant arbeidserfaring som akustiker
 • Kompetanse og erfaring innenfor både eksternstøy, bygningsakustikk og romakustikk    

 

Personlige egenskaper

 • Kreativ og faglig engasjert
 • Faglig sterk
 • Selvstendig og initiativrik
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Må trives med tekniske utfordringer
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspill i tråd med Multiconsults kjerneverdier

  

Multiconsult tilbyr

 •  Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 •  En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 •  Konkurransedyktige betingelser
 •  Gode pensjons- og forsikringsordninger
 •  Moderne lokaler i Rigedalen i Kristiansand
 •  Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken
 •  Aksjeprogram for alle ansatte
 •  Firmahytter og et aktivt bedriftsidrettslag
 •  En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

 

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med Avdelingsleder på Miljø- og spesialrådgivning Bernt Mikal Larsen på tlf. 95 04 79 70 eller e-post bernt.mikal.larsen@multiconsult.no

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger