Seksjonssjef

Seksjonssjef Ferje

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ta vare på eksisterende riksveger, drift av riksvegferjesamband samt å planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter.

Ferjeavdelingen inngår i divisjon Drift og vedlikehold og er et nasjonalt ledende kompetansemiljø for anskaffelser av ferjetjenester. Avdelingen leder an i det grønne skifte innenfor maritim sektor. Avdelingen omsetter for om lag 3 milliarder kroner per år og forvalter en kontraktsportefølje verdt om lag 20 milliarder kroner fordelt på 16 riksveiferjesamband. Avdelingen har i dag 18 stillinger med 20 medarbeidere fordelt på kontorstedene Bodø, Molde, Leikanger, Stavanger, Moss, Nordfjordeid og Oslo.

Ferjeområdet i Statens vegvesen er i sterk utvikling. Vi er nå på jakt etter en leder til en nyopprettet stilling som seksjonssjef i Ferjeavdelingen.

Stillingen tillegges budsjett og personalansvar for rundt 13 medarbeidere. Seksjonssjef rapporterer til avdelingsdirektør og er dennes stedfortreder. Rollen vil være sentral for å sikre ferjetjenester som bygger opp under målene om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Seksjonssjef vil ha kontorsted Bodø, Molde eller Stavanger.

Arbeidsoppgaver

Følgende hovedoppgaver inngår i stillingen:

 • Lederansvar for fagutvikling, kvalitet, drift, personale og økonomi i seksjonen.
 • Følge opp inngåtte avtaler med ferjeselskaper og drift av ferjesambandene med spesielt ansvar for oppfølging av HMS i kontraktene.
 • Følge opp implementeringen av nye klimavennlige teknologier i kontraktene.
 • Oppfølging av seksjonens leveranser i henhold til avtalte oppgaver og mål.

Kvalifikasjonskrav

Fem år relevant høyere utdanning tilsvarende mastergrad. Dokumentert og relevant erfaring kan i visse tilfeller kompensere for manglende formalkompetanse.

Videre ønsker vi at du har:

 • erfaring med personalledelse og ledelse av arbeid med kvalitetsforbedring.
 • erfaring med oppfølging av kontrakter og styring av kontraktsporteføljer.
 • det er en fordel om du har forståelse for offentlig- og/eller maritim transport.
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 
 • god digital kompetanse

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi ønsker en leder som:

 • en god lagspiller og kulturbygger som er opptatt av å få det beste ut av dine medarbeidere.
 • er initiativrik og har evne til å motivere og inspirere dine medarbeidere
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • er god til å bygge relasjoner og er opptatt av å lytte til innspill og ideer fra både medarbeidere og leverandører.
 • er opptatt av kontinuerlig forbedring og løser oppgavene smidig og effektivt

Hvis du også synes at samfunnsoppdraget vårt er viktig, er vi interessert i å høre fra deg!

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Avdelingsdirektør Edvard Sandvik på mob. nr. 93065211

Kontaktpersoner

Edvard Sandvik
Avdelingsdirektør
Mobil: 930 65 211

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger