Seksjonssjef WEB

WEB-seksjon er organisert under Informasjonsforvaltningsavdelingen (IFA) i DSS. IFA har ca. 90 medarbeidere som er fordelt på fem seksjoner. WEB-seksjon har ansvaret for flere sentrale tjenester til departementsfellesskapet: regjeringen.no, Nett-TV og videoproduksjoner for departementene, intranettplattform og virksomhetssøk. Seksjonen har p.t. 25 medarbeidere. Seksjonssjefen er en del av ledergruppa i IFA.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du lede et kompetent web-miljø som jobber med blant annet regjeringen.no?

DSS bistår departementene med digitalisering av tjenester til både intern og ekstern bruk. Tjenestene vi i DSS:IFA:WEB leverer er basert på moderne web-teknologi og har som mål å utnytte teknologi i departementenes kommunikasjons- og formidlingsarbeid. Dette gjør vi i tett samarbeid med andre avdelinger i DSS og med ulike faggrupper i departementene. Den viktigste tjenesten er regjeringen.no og felles intranettplattform for departementene.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk ledelse og utvikling av seksjonens fagområde, herunder personalansvar for 25 ansatte
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid i egen seksjon, på tvers i avdelingen(e), samt med departementene
 • Ivareta budsjett- VP-planlegging og rapportering og planlegge tjenestene både i 1-års perspektiv og lengre framover, i samarbeid med tjenesteansvarlige for de ulike tjenestene.
 • Prosjekteier for prosjekter seksjonen leder og deltar i
 • Koordinere og sikre oppnåelse av avdelingens mål innen DSS sitt arbeid for digital informasjonsformidling og forvaltning

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå der kommunikasjon, IKT o.l. bør inngå i fagkretsen. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Meget gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Minimum 5 års relevant ledererfaring
 • Meget gode evner til strategisk planlegging og personalledelse
 • Erfaring med prosjektstyring og utvikling av digitale kommunikasjonstjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med endringsledelse
 • Erfaring med prosjektgjennomføring samt portefølje- og programstyring
 • Erfaring med utforming av strategi og planer for utvikling og bruk av web-baserte tjenester til forvaltning og formidling av informasjon og data
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Erfaring med administrativ og økonomisk ledelse
 • Erfaring fra ledelse av strategiprosesser 

 

Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever engasjement og evne til å bygge nettverk både i DSS og i departementsfelleskapet
 • God forståelse av kundenes og brukerens funksjonelle behov for formidlings- og kommunikasjonstjenester
 • Grunnleggende forståelse av samspillet mellom kundenes funksjonelle behov og rett teknologiunderstøttelse
 • God forståelse av rett kundedialog og -kommunikasjon
 • Gode evner til dialog og samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell er nødvendig og vil bli vektlagt
 • Som en del av IFAs ledergruppe med helhetsansvar for bruker- og kundeopplevelse, må du evne å tenke langsiktig og helhetlig
 • Du må være resultatorientert og ha evne til å styre i vekslende prioriteringer mellom tid, kost og kvalitet
 • Evne til å se egne tjenesteproduksjon i et videre perspektiv som omfatter ikke bare IFAs egen øvrige tjenesteproduksjon, men også resten av DSS' tjenesteproduksjon
 • Du må ha faglig autoritet og gjennomslagskraft

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre opplysninger: Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden. 

Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden

Lønn: Stillingen er lønnet som 1211 seksjonssjef, kr 686 900 til 882 900, med mulighet for høyere innplassering for særskilt kvalifiserte kandidater. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Erik Bollestad
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 488 90 111
Seksjonssjef
Marta Prerovska
Mobil: 907 84 779

Hvem er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.