Seksjonssjef WEB

WEB-seksjon er organisert under Informasjonsforvaltningsavdelingen (IFA) i DSS. IFA har ca. 90 medarbeidere som er fordelt på fem seksjoner. WEB-seksjon har ansvaret for flere sentrale tjenester til departementsfellesskapet: regjeringen.no, Nett-TV og videoproduksjoner for departementene, intranettplattform og virksomhetssøk. Seksjonen har p.t. 25 medarbeidere. Seksjonssjefen er en del av ledergruppa i IFA.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du lede et kompetent web-miljø som jobber med blant annet regjeringen.no?

DSS bistår departementene med digitalisering av tjenester til både intern og ekstern bruk. Tjenestene vi i DSS:IFA:WEB leverer er basert på moderne web-teknologi og har som mål å utnytte teknologi i departementenes kommunikasjons- og formidlingsarbeid. Dette gjør vi i tett samarbeid med andre avdelinger i DSS og med ulike faggrupper i departementene. Den viktigste tjenesten er regjeringen.no og felles intranettplattform for departementene.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk ledelse og utvikling av seksjonens fagområde, herunder personalansvar for 25 ansatte
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid i egen seksjon, på tvers i avdelingen(e), samt med departementene
 • Ivareta budsjett- VP-planlegging og rapportering og planlegge tjenestene både i 1-års perspektiv og lengre framover, i samarbeid med tjenesteansvarlige for de ulike tjenestene.
 • Prosjekteier for prosjekter seksjonen leder og deltar i
 • Koordinere og sikre oppnåelse av avdelingens mål innen DSS sitt arbeid for digital informasjonsformidling og forvaltning

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå der kommunikasjon, IKT o.l. bør inngå i fagkretsen. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Meget gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Minimum 5 års relevant ledererfaring
 • Meget gode evner til strategisk planlegging og personalledelse
 • Erfaring med prosjektstyring og utvikling av digitale kommunikasjonstjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med endringsledelse
 • Erfaring med prosjektgjennomføring samt portefølje- og programstyring
 • Erfaring med utforming av strategi og planer for utvikling og bruk av web-baserte tjenester til forvaltning og formidling av informasjon og data
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Erfaring med administrativ og økonomisk ledelse
 • Erfaring fra ledelse av strategiprosesser 

 

Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever engasjement og evne til å bygge nettverk både i DSS og i departementsfelleskapet
 • God forståelse av kundenes og brukerens funksjonelle behov for formidlings- og kommunikasjonstjenester
 • Grunnleggende forståelse av samspillet mellom kundenes funksjonelle behov og rett teknologiunderstøttelse
 • God forståelse av rett kundedialog og -kommunikasjon
 • Gode evner til dialog og samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell er nødvendig og vil bli vektlagt
 • Som en del av IFAs ledergruppe med helhetsansvar for bruker- og kundeopplevelse, må du evne å tenke langsiktig og helhetlig
 • Du må være resultatorientert og ha evne til å styre i vekslende prioriteringer mellom tid, kost og kvalitet
 • Evne til å se egne tjenesteproduksjon i et videre perspektiv som omfatter ikke bare IFAs egen øvrige tjenesteproduksjon, men også resten av DSS' tjenesteproduksjon
 • Du må ha faglig autoritet og gjennomslagskraft

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre opplysninger: Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden. 

Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden

Lønn: Stillingen er lønnet som 1211 seksjonssjef, kr 686 900 til 882 900, med mulighet for høyere innplassering for særskilt kvalifiserte kandidater. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Erik Bollestad
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 488 90 111
Seksjonssjef
Marta Prerovska
Mobil: 907 84 779

Hvem er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) er en av Norges største virksomheter innen vakthold og sikring i offentlig sektor. Avdelingen har som hovedoppgave å ivareta vakthold og sikring for departementene, regjeringens representasjonsanlegg og Høyesterett etter avtale. Avdelingen består av fem seksjoner som omfatter teknisk sikring, vakt og sikringstjenester, resepsjonstjenester og en stab.

Seksjonen Teknisk sikrings hovedoppgaver er knyttet til sikringsteknisk analyse og rådgivning, hvor vi blant annet bistår Statsbygg og departementene med prosjektering og implementering av fysiske og tekniske sikringsløsninger i departementsfelleskapet. Seksjonen har videre ansvaret for forvalting, drift og vedlikehold av sikringsløsningene. Vi er totalt 25 i seksjonen og har et fremtidsrettet og tverrfaglig sikkerhetsmiljø.