Seksjonssjef tilsyn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en seksjonssjef med forståelse for offentlig forvaltnings rolle og byggenæringens utfordringer til å lede seksjonen for tilsyn. Som seksjonssjef får du ansvar for å planlegge og lede gjennomføringen av stedlige tilsyn og dokumenttilsyn hos sentralt godkjente foretak og bidra til å utvikle tilsynet og fremme kunnskap om ordningen sentral godkjenning.

Du vil lede og utvikle et sterkt team bestående av 13 kompetente medarbeidere som jobber med tilsyn og forvalter et lovforankret regelverk. I tillegg har stillingen en viktig funksjon i flere ulike prosjekter. Sammen skal dere utvikle ordningen og gjennom myndighetsrollen være gode veiledere for medlemmene. Dette vil være viktige bidrag til god byggkvalitet og færre byggefeil.

Seksjonen trenger en fremtidsrettet leder som motiveres av samfunnsoppdraget avdelingen har, og som ønsker å bidra til bedret byggkvalitet gjennom god oppfølging, brukerorientering og aktiv bruk av digitalisering som forbedringsvirkemiddel.

Vi søker deg som har høyere akademisk eller teknisk utdanning innen et relevant fagfelt og har erfaring gjerne fra både offentlig og privat sektor. Ledererfaring fra bygg- og anleggsbransjen eller offentlig forvaltning kan kompensere for utdanningskrav. For å lykkes bør du ha god forståelse og erfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom offentlig og privat sektor. Du motiveres av utfordringen det er å balansere mellom myndighets- og veilederrollen. Du har gode formidlingsevner og evnen til å engasjere. Det er en fordel å ha erfaring med endringsledelse, effektivisering og drift av kontroll/service funksjoner.

Vi tilbyr muligheten til å arbeide med et viktig samfunnsoppdrag og være med å videreutvikle tilsyn for å skape en best mulig tjeneste slik at foretakene opplever ordningen som attraktiv, nyttig, effektiviserende og et viktig bidrag til byggkvalitet. Du vil få jobbe med høyt kompetente medarbeidere og du vil samhandle tett med seksjonssjefen for saksbehandling og rapportere til avdelingsdirektøren for sentral godkjenning. Som seksjonssjef tilsyn vil du være en viktig deltager i arbeidet med å videreutvikle hele ordningen.

Stillingen lønnes etter avtale. Forøvrig gjelder ”Statsansattelova” og ”Hovedtariffavtalen” for Staten.

Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Mercuri Urval ved Cecilie Knudsen, tlf. 975 59 031 eller Richard Tidemann Havdahl, tlf. 975 59 094. Søk på stillingen via Jobbnorge snarest og senest 15.01.2018. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

Kontaktpersoner

Cecilie Knudsen
Telefonnummer: 975 59 031
Richard Tidemann Havdahl
Telefonnummer: 975 59 094

Hvem er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)?

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er eit nasjonalt kompetansesenter for bustad- og byggkvalitet. Vi er sentral myndigheit for det bygningstekniske regelverket, fører tilsyn med byggevarer og driv ordninga for sentral godkjenning. DiBK skal være ein pådrivar for å fremja god byggkvalitet. Direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi er 90 tilsette og har kontor i Oslo og Gjøvik.