Seksjonssjef - teknologi, sikkerhet og tilsyn

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Datatilsynet er en spennende arbeidsplass med et engasjert fagmiljø. Vi gjennomfører tilsyn, driver saksbehandling, veileder virksomheter og enkeltpersoner i personvernregelverket, og jobber i skjæringspunktet mellom juss, teknologi, etikk og politikk. Vi er også betydelig involvert i arbeidet til Det europeiske personvernrådet (EDPB).

Vi spiller en nøkkelrolle i forhold som berører personvernet, og har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten.

Datatilsynet ønsker være et kompetent og fremtidsrettet tilsyn med engasjerte, dyktige og selvstendige medarbeidere som tar initiativ, og som aktivt deltar i strategi- og planarbeidet vårt.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Seksjonssjef – teknologi, sikkerhet og tilsyn

Datatilsynets saksbehandling øker og antall ansatte vokser stadig. Vi trenger derfor deg som kan bidra til at vi håndterer oppgavene våre og styrker kompetansen vår på teknologi- og sikkerhetsområdet.

Sammen med de øvrige teknologene, andre fagpersoner og ledelsen, vil du få være med og påvirke hvordan Datatilsynet skal jobbe og fremstå i framtiden.

Om stillingen

Vi har opprettet en ny stilling som seksjonssjef for teknologi, sikkerhet og tilsyn (TST). Seksjonen er plassert i avdelingen for teknologi, analyse og sikkerhet (TAS). Du får ansvar for veiledning og tilsyn innen teknologi- og personopplysningssikkerhet etter personvernlovgivningen og personvernforordningen.

Se Datatilsynets organisasjonskart.

Du skal lede en kunnskapsrik, engasjert og kompetent seksjon bestående av rundt 10 medarbeidere. Stillingen inngår i avdelingsdirektørens ledergruppe.

Du skal bidra i å bygge teknologiforståelse, og at denne kommer både organisasjonen og publikum til gode. Den som får stillingen må være oppdatert på fagfelt for teknologi og sikkerhet, og trender innen digitale sårbarheter.

Vi ser etter deg som ønsker en spennende stilling i et inspirerende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø. Du kommer til en tverrfaglig arbeidsplass hvor de ansatte har stor interesse og høy faglig kompetanse innenfor disse fagområdene.

Arbeidsoppgaver og ansvar 

 • Strategi og virksomhetsplanlegging
 • Ta del i utvikling og vedlikehold av styringssystemer, arbeids- og prosjektmetodikk
 • Personal- og økonomiansvar
 • Utadrettet veiledning og saksbehandling innen teknologi og personopplysningssikkerhet, herunder ansvar for:
  • Etablere ordning for akkreditering og sertifisering
  • Utvikling av tilsynsmetodikk og tilsynsopplæring
  • Risikoanalyser
  • Personvernombudsordningen og utvikling av denne
  • Innebygd personvern og andre systemplikter i personvernforordningen
 • Tilsynsvirksomhet
 • Internasjonale prosjekter og nettverk  

Kvalifikasjoner og erfaringer 

 • Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå fra studieretninger som teknologi, informatikk eller informasjonssikkerhet 
 • Ledererfaring, personalledelse og endringsledelse
 • Prosjekt- og prosesstyring
 • Kjennskap til personvernregelverket og offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for "hemmelig"

Personlige egenskaper

 • Evne til å forene krefter i seksjonen for å levere i henhold til virksomhetsplanen
 • God relasjonsbygger
 • Stor arbeidskapasitet, gjennomførings- og leveranseevne

Vi vil også legge vekt på dine forutsetninger for å representere tilsynet på en god måte både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Hva kan vi tilby?

 • Jobbe med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning
 • Arbeidsplass i hyggelige kontorer meget sentralt i Oslo
 • Fleksitid, mobiltelefonordning for alle ansatte
 • Et hyggelig, travelt og engasjert fagmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Kontaktinformasjon, søknadsfrist og offentlighet

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør for teknologi, analyse og sikkerhet, Veronica Jarnskjold Buer på telefon 92 04 22 03 / epost vjb@datatilsynet.no, eller direktør Bjørn Erik Thon på telefon 99 00 50 90 / epost bet@datatilsynet.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via JobbNorge innen 30. september 2021. Søknader som mangler CV eller vitnemål blir ikke behandlet.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke bli gitt individuelle tilbakemeldinger søknadsprosessen, men informasjon om status vil fortløpende oppdateres på datatilsynet.no.

Kontaktpersoner

Bjørn Erik Thon
Direktør
E-postadresse: bet@datatilsynet.no
Veronica Jarnskjold Buer
Avdelingsdirektør
E-postadresse: vjb@datatilsynet.no
Telefonnummer: +47 920 42 203

Hvem er Datatilsynet?

Datatilsynet er en spennende arbeidsplass med et engasjert fagmiljø. Vi gjennomfører tilsyn, driver saksbehandling og veileder virksomheter og enkeltpersoner i personvernregelverket. Vi jobber i skjæringspunktet mellom juss, teknologi, etikk og politikk.

Vi spiller en nøkkelrolle i forhold som berører personvernet, og har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten. Vi er også godt synlige i det internasjonale samarbeidet i personvernspørsmål.