Seksjonssjef - Seksjon for Brukerstøtte

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved IT-avdelingen er det ledig vikariat som seksjonssjef for Brukerstøtteseksjonen med varighet fra 01.01.2018 til 31.12.2018, med mulighet for forlengelse av vikariatet. Stillingen inngår i IT-avdelingens ledergruppe. Vi søker en person som kan lede og videreutvikle seksjonen og seksjonens ansvarsområder på NMBUs campuser.

IT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har totalt 40 heltidsansatte. I tillegg er ca 10 studenter ansatt på deltid innen brukerstøtte.

Denne stillingen vil ha Campus Ås som sitt hovedarbeidssted

Seksjon for Brukerstøtte har 14 fulltidsansatte, 1 lærling og 10 deltidsansatte. Foruten å yte brukerstøtte til NMBUs ansatte og studenter, har seksjonen ansvar for innkjøp og drift av utstyr og programvare, drift og vedlikehold av datasaler og auditorier, samt drift av egne systemer som understøtter dette.

 

Arbeidsoppgaver

Seksjonslederen har bl.a. ansvar for

 • Ledelse av Seksjon for Brukerstøtte med budsjett- og personalansvar.
 • Lede og videreutvikle seksjonen i samarbeid med avdelingsdirektør
 • Deltagelse og medansvar i IT-avdelingens ledergruppe

 

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høgskole (minimum bachelor-nivå eller tilsvarende). Relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet. Det legges videre vekt på lederegenskaper og faglig-administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjon
 • Ledererfaring
 • Erfaring innen IT og forvaltning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Prosjektgjennomføring og -oppfølging
 • Erfaring med systemer for brukerstøtte, helpdeskprogramvare o.l.
 • ITIL-kompetanse
 • Erfaring fra dokumentasjonsarbeid
 • Erfaring fra oppfølgning og administrasjon av lisensavtaler
 • God kjennskap til Microsoft-systemer og programvareportefølje

 

Personlige egenskaper/egnethet

 • Innovativ, positiv til nye tilnærminger
 • Konstruktiv og gode samarbeidsegenskaper
 • Metodisk og systematisk med klare prioriteringer
 • Initiativrik, påvirker og får gjennomslag for planer
 • Inspirerende og fokusert og angir en tydelig retning
 • Stabil, stødig, støtter og oppmuntrer

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av seksjonssjef

  

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1211 seksjonssjef, lønnstrinn 73-79 (NOK 661.700-769.100) avhengig av kvalifikasjoner.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %).

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk på denne stillingen / Send søknad”. 

Søknadsfrist: 27. november 2017

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Anne-Marthe Leinebø
Seksjonssjef
Telefonnummer: (+47) 67 23 05 16
Magnar Antonsen
IT-direktør
Telefonnummer: (+47) 67 23 05 09

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no