Seksjonssjef prosjektledelse IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bli med som leder i ny IT-divisjon!

Prosjektledelse IT er en av fem seksjoner på utviklingsavdelingen. Seksjonen består av 12 interne prosjektledere. I tillegg er flere eksterne konsulenter tilknyttet seksjonen. Vi søker nå deg som er motivert for og ønsker å lede digitaliseringsprosjektene våre inn i framtida! 

Kontorsted for stillingen er i nye kontorlokaler i DBC; Drammen stasjon Business Center – et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: https://dbc.no/

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Personal- og budsjettansvar; lede og styre seksjonen i henhold til definerte mål
 • Inngå i ledergruppen til avd.dir. utvikling IT og bidra til helhetlige leveranser til fagsiden
 • Ansvar for utviklingsprosjekter innenfor eget område
 • Sikre at seksjonen har rett kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder
 • Oppfølging og rapportering på seksjonens arbeid
 • Samhandling med øvrige enheter i IT-divisjonen, fagsiden og eksterne konsulentmiljø og utviklere

Ønskede kvalifikasjoner: 

Masterutdanning med relevant fagkrets, inkludert IKT-fag (minimum 5 år). For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker etter deg som har

 • kunnskap om og erfaring med personalledelse
 • lang erfaring fra prosjekt-/programledelse
 • god forståelse for prosjektstyring, prosjektmetodikk, estimeringsmodeller og teknologi
 • evne til å se helheten i IT-leveransene til fagsiden og skape gode strukturer for opplæring og oppfølging
 • god kunnskap om leverandørstyring
 • PRINCE2-sertifisering eller annen relevant prosjektsertifisering

Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Vi ser etter deg som er tillitsskapende og god på å samarbeide. Du må være en dyktig kommunikator som liker og evner å skape gode relasjoner og samarbeid på tvers av personer og enheter. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid; mellom ledelse, styring og administrasjon; og mellom arbeid og fritid – både for medarbeiderne dine og deg selv. Som alle ledere i Statens vegvesen, må du ta ansvar for å utvikle medarbeiderne dine og deg selv, og være bevisst på at du som leder er rollemodell og kulturskaper. Vi bygger opp den nye IT-divisjonen, og det er viktig for oss at du har med deg en god porsjon engasjement inn i stillingen!

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr 

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • lederintroduksjonsprogram, lederutvikling og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet i sentrum av Drammen (Strømsø), med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon.
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontaktperson: Avd.dir. Henrik Sartz, tlf. 908 45 951. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger