Leder prosjektseksjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Vi styrer og leder investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Avdelingen for prosjekt og avhending driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og flyplassdekker. Vi forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr år.

Vi søker nå leder til en av våre prosjektseksjoner i avdelingen.

Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør. Arbeidssted vil være Rygge eller Oslo.

Forsvarsbygg er underlagt offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for samtlige prosjekter i seksjonen
 • Initiere og ha ansvar for gode prosesser i alle faser av prosjektene og ivareta fortløpende forbedringsarbeid
 • Ansvar for at prosjektene utføres effektivt, med god kvalitet og innenfor rammer og føringer som er gitt i Forsvarsbygg og i lover og forskrifter.
 • Kundedialog og samhandling med oppdragsgiver, bruker og andre organisatoriske enheter i Forsvarsbygg
 • Ansvar for godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ansvar for kunnskaps- og erfaringsoverføring i Forsvarsbygg
 • Resultat- og personalansvar
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på bachelornivå. Ønskelig med relevant utdannelse på masternivå.
 • Relevant ledererfaring
 • Relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Ønskelig med erfaring fra endringsprosesser og forbedringsarbeid
 • Innsikt i offentlig forvaltning er en fordel
 • Kjennskap til prosjektsikkerhet og graderte prosjekter vil være en fordel
 • Det kreves sikkerhetsklarering på nivå Strengt Hemmelig/Cosmic Top Secret ved ansettelse.
Personlige egenskaper
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Forståelse for komplekse prosesser og organisasjoner
 • Initiativ og gjennomføringsevne
 • Analytisk og strategisk
 • Resultatorientert
Vi tilbyr
 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 882 900,- til kr. 1 056 300. Endelig lønnsplassering gjøres etter
 • vurdering av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Ragnhild Aalstad
Telefonnummer: (+47) 957 04 502

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger