Seksjonssjef Plattformtjenester Moss

Vi søker seksjonsleder til Plattformtjenester!

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Avdeling Infrastruktur og drift er Statens vegvesens sentrale kompetansemiljø på drift av IKT-løsninger og tjenester. Avdelingen består av 98 høyt kvalifiserte medarbeidere. Statens vegvesen har en stor portefølje av både standard og egenutviklede systemer som driftes i et felles datasenter i Vegdirektoratets lokaler i Oslo, samtidig som vi har lokasjoner regionalt.

Vi er på utkikk etter deg som er motivert og ønsker å lede seksjonen inn i den nye IT-divisjonen. Plattformtjenester er en av fem seksjoner i avdelingen. Du vil få ansvar for 21 medarbeidere fordelt i Skien, Drammen, Trondheim, Moss og Gjøvik. Kontorsted for stillingen er enten i Skien, Drammen eller Moss.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Personal- og budsjettansvar; lede og styre seksjonen i henhold til definerte mål
 • Levere ressurser til de ulike områdene i seksjonen, ivareta avtaleverk og leverandørkontakter innenfor flere av seksjonens ansvarsområder
 • Inngå i ledergruppen til avdelingsdirektør for Infrastruktur og drift og bidra til helhetlige leveranser i hht. resultatavtaler og planverk
 • Ansvar for utviklingsprosjekter innenfor eget område
 • Sikre at seksjonen har rett kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder
 • Oppfølging og rapportering på seksjonens arbeid
 • Samhandling med øvrige enheter i IT-divisjonen, fagsiden og eksterne konsulentmiljø og utviklere

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder er det viktig at du

 • kommuniserer klart og presist, at du samhandler godt, ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til det vi leverer
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Kvalifikasjonskrav

 • Masterutdanning fra høyskole eller universitet innenfor IT-området (minimum 5 år). For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Minimum tre års relevant erfaring fra driftsmiljø
 • Teknisk kompetanse innenfor applikasjonsserver, database og overvåking
 • Det er ønskelig med ledererfaring

Vi tilbyr deg også disse godene

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Magne Sneltvedt på telefon 906 54 659.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 27.10.2019.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger