Seksjonssjef Plan og utbygging

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger, drift av riksvegferjesamband samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter.

Vi er 72 ansatte i avdeling drift og vedlikehold midt som dekker fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal, og består av 3 seksjoner og avdelingsleder med stab.

Som leder på seksjon for Plan og utbygging vil du ha budsjettansvar og personalansvar. Vi har per tid 11 ansatte i seksjonen ved kontorstedene våre i Steinkjer, Trondheim og Molde, ditt kontorsted vil være i Molde. 

Arbeidsoppgaver

Som seksjonsjef vil dine hovedoppgaver være: 

 • overordnet ansvar for å planlegge, prosjektere og bygge mindre investeringsprosjekter
 • lede, koordinere og utvikle dine ansatte og deres oppgaver
 • rapportere og følge opp ansvar for økonomi, HMS og kvalitet
 • bidra i vårt arbeid med fremtidig kontraktsportefølje og styring av denne
 • tilrettelegge for godt samarbeid og bruk av kompetanse på tvers av seksjonene
 • samarbeide med andre avdelinger og divisjoner i Statens vegvesen, media og eksterne
 • inngå og bidra aktivt i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, minimum 3 år. Utdanningskravet kan fravikes ved dokumentert og omfattende relevant erfaring.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet og det er krav til førerkort kl. B. 

Videre ønsker vi at du har:

 • relevant ledererfaring og erfaring fra seksjonens fagområder
 • erfaring med oppfølging av kontrakter og styring av kontraktsporteføljer
 • erfaring med rapportering og oppfølging av økonomi, HMS og kvalitet
 • god og nødvendig digital kompetanse 

Vi vektlegger personlige egenskaper og som leder av vår seksjon er du:

 • samlende, motiverende og har gode samarbeidsevner
 • strukturert, selvstendig og opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • dyktig til å balansere operativt og strategisk arbeid
 • god til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig
 • flink til å håndtere korte frister og høyt arbeidspress
 • har god gjennomføringsevne
 • opptatt av å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Ruth Myklebust på tlf. +47 911 16 300 eller mail til ruth.myklebust@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger