Seksjonssjef Plan og styring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Plan og styring har et bredt spenn av ansvarsområder på tvers av Politiets IKT-tjenester (PIT):

 • Mottak, koordinering og prioritering av ressurs-, prosjekt- og oppdragsbestillinger 
 • Leveranseplanlegging 
 • Endringshåndtering og ressursstyring 
 • Helhetlig leverandør- og kontraktforvaltning 
 • Sourcing, IKT-anskaffelser og lisensforvaltning 
 • Enhetlig forvaltning av prosess og metode

Seksjonen har premissgivende, rådgivende, utførende og kontrollerende oppgaver innen alle disse områdene, og er i løpende utvikling og oppbygging. Lederen har ansvar for videreutviklingen av sine ansvarområder i PIT på kort og lang sikt, og har stor innvirkning på PITs måloppnåelse. Dette fordrer evner til samarbeid, nytenkning og utvikling av målbilder, strategier og metoder. Lederen vil ha utstrakt kontakt innad i PIT og vil kunne representere PITs interesser utad. Lederen vil ha budsjett- og personalansvar innenfor sitt område.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for medarbeidere i seksjonen
 • Økonomistyring og resultatansvar
 • Faglig og strategisk utvikling av seksjonen
 • Kompetanseutvikling i seksjonen i tråd med valgt strategisk retning
 • Ressursstyring, kvalitetsstyring, kontinuerlig forbedring, avvikshåndtering og risikostyring innen området
 • Lede seksjonen gjennom forbedringsaktiviteter for profesjonalisering av tjenesteleveransene
 • Koordinering mellom seksjoner og avdelinger

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God kompetanse og bred erfaring fra operativt og strategisk arbeid på IKT-området
 • Solid kunnskap og erfaring med prosessorientert utvikling
 • God kunnskap om ITIL-prosesser
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel
 • Det er ønskelig med operativ erfaring fra alle av seksjonens ansvarsområder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • God til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere
 • Samarbeider godt med toppledelse og medarbeidere på alle nivåer
 • Jobber selvstendig og er beslutningsdyktig
 • Gjennomfører beslutninger og har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Kommuniserer godt med ansatte og er trygg i lederrollen
 • Tenker strategisk og helhetlig på vegne av hele virksomheten

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Stillingen avlønnes som 1211 seksjonssjef i lønnsspennet kr. 750 000 - 880 000, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. 

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Kontaktpersoner

Knut Adolphson
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (+47) 908 26 096

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger