Seksjonssjef økonomi og portefølje

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Forsvarsbygg søker seksjonssjef økonomi og portefølje i avdeling Prosjekt og avhending (PoA). Avdelingen har ansvar for både investering og avhending av eiendom. Her blir investeringsprosessen ledet gjennom alle faser, fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Prosjektene er geografisk spredt over hele landet og varierer i størrelse og omfang. Stillingen innebærer ledelse av seksjon med overordnet ansvar for avdelingens økonomi-/porteføljestyring, analyse, rapportering og estimering. Videre vil seksjonssjefen ha fagansvar for seksjonens porteføljestyring. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør Prosjekt og avhending. Arbeidssted vil være Oslo. 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

Ledelse og utvikling av seksjon med overordnet ansvar for

 • avdelingens budsjett og regnskapsprosess
 • avdelingens økonomistyring på prosjekt og porteføljenivå
 • avdelingens ledelsesrapportering
 • avdelingens arbeid med estimering og usikkerhetsanalyse
 • videreutvikling og implementering av systemer for prosjekt og porteføljestyring
 • fremskaffelse av analysegrunnlag for ledelsesbeslutninger knyttet til bl.a.
  • porteføljestyring
  • benchmarking
  • effektiviseringstiltak
  • strategiske veivalg
 • Resultat og personalansvar for egen enhet
 • Bistå avdelingsdirektør PoA og dennes ledergruppe på nevnte fagområder
 • Bidra til å sikre god samhandling internt i Forsvarsbygg og med eksterne parter
 • Bidra til avdelingens strategi og organisasjonsutviklingsarbeid                              

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, siviløkonom eller tilvarende. Det er ønskelig med utdanning innen økonomi eller ledelse
 • Relevant ledererfaring
 • Relevant erfaring innen budsjett og økonomistyring
 • Relevant erfaring innen porteføljestyring
 • Gode IT-kunnskaper
 • Det er ønskelig med kjennskap til BAE-næringen
 • Det er ønskelig med analysefaglig kompetanse
 • Det er ønskelig med estimeringsfaglig kompetanse
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid, og erfaring fra offentlig sector (gjerne forsvarssektoren)
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode leder-, kommunikasjons og samarbeidsegenskaper 
 • Forståelse for komplekse prosesser og organisasjoner
 • Analytisk og systematisk
 • Initiativrik
 • Resultatorientert
 • Gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 871 300, til kr. 1 114 600, (ltr. 8393). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksitid
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Marit Kristiansen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 90984709

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger