Seksjonssjef maskin, elektro og automasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Liker du å jobbe med ledelse og saksbehandling innen maritimt fagmiljø?

Vi søker nå etter en person som har kunnskap og interesse for å lede seksjonen Maskin, Elektro og Automasjon ved Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter. 

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle, administrere og prioritere arbeidet ved Maskin, Elektro og Automasjon (MEA)
 • Ivareta budsjett-, personell- og HMS ansvar knyttet til seksjonens virksomhet
 • Ivareta seksjonens fag- og materiellansvar i hele materiellets levetid gjennom å avgi ressurser til prosjekter og systemavdelinger
 • Utarbeide og følge opp supportavtaler med leverandører, delta i nasjonale / internasjonale grupper/råd og utgi regelverk for ivaretakelse av materiellet
 • Være en pådriver for å utvikle seksjonen til å være en faglig sterk seksjon som leverer resultater med høy kvalitet og materiellsikkerhet
 • Ivareta fagmyndighet innen seksjonens fagområde
 • Stedfortreder for andre seksjonssjefer             
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende innen skipstekniske fagområder
 • Relevant erfaring innen fagområdet til seksjonen (maskin, elektro eller automasjon)
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret
 • Ønskelig:            
  • Ledererfaring, samt erfaring fra regelverks- og prosjektarbeid
  • Mastergrad innen relevant fagområde
  • Kjennskap/erfaring fra fartøyer i Forsvarssektoren
  • Erfaring med bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP
  • Erfaring fra skipsvedlikehold og/eller erfaring med skipsbyggeprosjekter blir vektlagt

Personlige egenskaper

 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Tar ansvaret for handlinger, prosjekter og medarbeidere, tar initiativ og arbeider selvstendig
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Parkeringsmuligheter
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden              

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 640.200 til 813.400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

 Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Jostein Lundemoen
Avdelingsdirektør
E-postadresse: jlundemoen@mil.no
Telefonnummer: 55 50 43 01

Hvem er Forsvarsmateriell?

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.