Seksjonssjef Løsningsarkitektur IT

Stillingsbeskrivelse

Vil du lede løsningsarkitektene våre?

Løsningsarkitektur IT er en av fem seksjoner på Utviklingsavdelingen i Statens vegvesen IT. Seksjonen består av 13 interne løsningsarkitekter og flere innleide ressurser. Vi søker nå deg som er motivert for og ønsker å lede etatens løsningsarkitektur videre inn i framtida! Stillingen inngår i ledergruppen til avd.dir. Utvikling IT. Kontorsted er ved ITs hovedkontor i Drammen.

Arbeidsoppgaver
 • Personal- og budsjettansvar
 • Lede seksjonen i henhold til definerte mål
 • Oppfølging og rapportering på seksjonens arbeid
 • Sikre faglig oppfølging av arkitekter på tvers av etatens digitaliseringsprosjekter
 • Sikre at seksjonen har rett kompetanse, gode verktøy og arbeidsmetoder
 • Samhandling med øvrige enheter i IT, fagsiden og eksterne konsulentmiljø og utviklere. Særlig viktig for rollen er å sikre god samhandling med øvrige arkitekturområder
 • Ansvar for utviklingsprosjekter innenfor eget område
 • Lede faglige råd
Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning, min. 5 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker deg som har

 • erfaring fra personalledelse 
 • erfaring med systemutvikling og arkitekturarbeid i større virksomheter
 • god kjennskap til tverrfunksjonelle team, smidig arbeidsmetodikk og kontinuerlige leveranser
 • engasjement, lyst til å skape endring og evner å tenke annerledes for at Statens vegvesen skal lykkes med digitaliseringsarbeidet. Kunnskap om felles IT-arkitektur for offentlig sektor vil være en fordel.

Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Du må være en tillitsskapende og dyktig kommunikator som liker å motivere og å skape gode relasjoner, samarbeid og resultater. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom ledelse, styring og administrasjon – mellom arbeid og fritid, både for medarbeiderne dine og deg selv. Som alle ledere i Statens vegvesen, må du ta ansvar for å utvikle deg selv og medarbeiderne dine, og være bevisst på at du som leder er rollemodell og kulturskaper.

Vi tilbyr:
 • godt arbeidsmiljø i nytt, flott kontorbygg sentralt i Drammen. Kontorbygget vårt er universelt utformet, om du har en funksjonsnedsettelse eller trenger hjelpemidler i arbeidshverdagen, får du det fint hos oss!
 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse
 • lønn basert på kompetanse og erfaring i samsvar med vår lønnspolitikk
Annen informasjon - kontaktperson

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Kontaktperson: Avd.dir. Ørjan Mathis Tvedt, tlf. 917 66 659. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger